« ill founded » traduction en finnois

EN

« ill founded » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill founded » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill founded » en finnois

ill adjectif
Finnish
founded verbe
Finnish
to found verbe

Exemples d'usage pour « ill founded » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf my fears and those of its supporters are ill-founded there is no problem.
Jos pelkoni ja tarkistukseni kannattajien pelot eivät ole perusteltuja, ongelmaa ei ole.
EnglishThe plan is ill-founded, both financially and in particular from an organisational perspective.
Suunnitelma on perusteeton sekä taloudellisesti että etenkin organisatorisesta näkökulmasta.
EnglishBut that optimism was ill-founded and chaos has come again.
Optimismi oli kuitenkin perusteetonta ja kaaos on palannut.
EnglishItaly is being penalised, and that is a cause for concern, but what matters most of all is that the reasons for this penalisation are ill-founded.
Italiaa rangaistaan, ja se on huolestuttavaa, mutta kaikkein merkittävintä on, että tämän rangaistuksen perusteet ovat harkitsemattomia.
EnglishThe danger is that it would stigmatise certain religious groups, as labelling of this nature would create ill-founded distrust amongst certain consumers.
Uhkana on se, että se leimaisi tietyt uskonnolliset ryhmät, sillä tällainen merkintä herättäisi aiheetonta epäluottamusta tietyissä kuluttajissa.
EnglishI wish to say that this argument is ill-founded and that I merely said that the gas chambers were a detail in the history of the world war, which is a fact.
Haluaisin sanoa, että hänen väitteensä on perusteeton ja että sanoin vain, että kaasukammiot olivat yksityiskohta maailmansodan historiassa, ja se on tosiasia.

Autres mots

English
  • ill founded