« ill health » traduction en finnois

EN

« ill health » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill health » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill health » en finnois

ill adjectif
Finnish
health substantif

Exemples d'usage pour « ill health » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishDiseases and ill-health affect different groups in society in different ways.
Sairaudet ja terveydelliset ongelmat vaikuttavat eri yhteiskuntaryhmiin eri tavoin.
EnglishShe suffered chronic ill health as a result of being detained and is now recovering.
Pidätyksen vuoksi hän kärsi kroonisesta sairastelusta ja on nyt toipumassa.
EnglishHealth and wealth, ill-health and poverty are inextricably entwined.
Terveys ja vauraus, sairaus ja köyhyys ovat kietoutuneet erottamattomasti yhteen.
EnglishI cannot condone profiting from the ill-health of third world citizens.
En voi suvaita, että kolmannen maailman kansalaisten heikosta terveydestä hyödytään.
EnglishTo begin with: who are we referring to when we speak of those with ‘mental ill health’?
Ensinnäkin: keitä tarkoitamme puhuessamme mielenterveysongelmaisista?
English   Madam President, if we are ill, health is our most desired object.
   Arvoisa puhemies, jos olemme sairaita, terveys on hartain toiveemme.
EnglishWe call for emphasis to be placed on the prevention of mental ill-health through social intervention.
Kehotamme painottamaan psyykkisen pahoinvoinnin ehkäisemistä sosiaalisten toimien avulla.
EnglishDue to toxic waste pollution in Ivory Coast, 85 000 people suffered ill-health and eight died.
Myrkyllinen jäte aiheutti Norsunluurannikolla 85 000 ihmisen sairastumisen ja kahdeksan kuoleman.
EnglishWe have to look at the causes of ill health, and the debates this evening have centred round those.
On tutkittava huonon terveyden syitä, joihin tämäniltaisissa keskusteluissa onkin keskitytty.
EnglishStigmatisation of and discrimination against those who suffer from mental ill health still persists.
Mielenterveyspotilaiden leimaamista ja syrjintää esiintyy edelleen.
EnglishTraffic noise, of which tyre noise is an important component, is a major cause of ill health.
Liikenteen melu, jossa rengasmelulla on tärkeä osuus, on merkittävä sairastumistapauksien aiheuttaja.
English. - Mental ill health affects a staggering one in four people.
kirjallinen. - (EN) Mielenterveysongelmista kärsii joka neljäs henkilö, mikä on tyrmistyttävän suuri määrä.
EnglishFor many who are ill, health care in another EU country may be a matter of life or death.
Monille sairastuneille toisen EU:n jäsenvaltion terveydenhuolto voi olla ratkaiseva henkiin jäämisen kannalta.
EnglishThis results in ill-advised public health decisions.
Se johtaa harkitsemattomiin kansanterveyttä koskeviin päätöksiin.
EnglishAkin Birdal has now been imprisoned for such a statement, in spite of his ill-health.
Tällaisen lausunnon vuoksi Turkin ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Akin Birdal on nyt vangittu sairaudestaan huolimatta.
EnglishMr President, Mr Fitzsimons is absent for reasons of ill- health and has asked me to speak on his behalf.
Arvoisa puhemies, herra Fitzsimons on sairauden takia poissa ja on pyytänyt minua puhumaan puolestaan.
EnglishFirstly, the fact that mental ill health is extremely common.
Ensinnäkin huono mielenterveys on erittäin yleistä.
EnglishPoverty leads to ill-health and ill-health means poverty for nations, families and individuals.
Köyhyydestä aiheutuu sairautta, ja sairaus merkitsee köyhyyttä kansakunnille, perheille ja yksittäisille ihmisille.
EnglishFinally, poverty is a key factor in ill health.
Lopuksi, köyhyys on keskeinen tekijä huonossa terveydentilassa.
EnglishAkin Birdal was free at just that particular time because of what was termed 'ill health' .
Turkin ihmisoikeusjärjestön puheenjohtaja Akin Birdal oli juuri silloin vapaana "sairauden" vuoksi, kuten asia ilmaistiin.

Autres mots

English
  • ill health