« ill judged » traduction en finnois

EN

« ill judged » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill judged » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill judged » en finnois

ill adjectif
Finnish
to judge verbe

Exemples d'usage pour « ill judged » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishJacques Chirac' s speech to the Bundestag was ill-judged and ill-timed.
Presidentti Jacques Chiracin puheenvuoro liittopäivillä on onneton ja asiaankuulumaton.
EnglishThis is a very ill-judged move as far as one particular Member State is concerned, namely Cyprus.
Siirtomme on hyvin ajattelematon etenkin yhden jäsenvaltion eli Kyproksen kannalta.
EnglishThe press correctly interpreted the German minister's threat as ill-judged budgetary blackmail.
Lehdistö tulkitsi aivan oikein saksalaisministerin uhkaukset harkitsemattomaksi talousarvioon liittyväksi kiristykseksi.
EnglishGiven that producers have known for years that new standards were coming, I think that is an ill-judged concession.
Koska tuottajat ovat tienneet jo vuosien ajan, että uudet normit ovat tulossa, se on mielestäni huono myönnytys.
EnglishMembers of the House may not be aware of an ill-judged intervention into national politics by the Secretary-General of NATO today.
Parlamentin jäsenet eivät ehkä ole tietoisia NATOn pääsihteerin huonoa arvostelukykyä osoittavasta puuttumisesta kansalliseen politiikkaan.
EnglishDue to our ill-judged decision to cancel Friday, for which you cannot be held responsible, we now have to begin at 8.30 a.m. on Wednesday.
Koska teimme virheellisen päätöksen olla kokoontumatta perjantaisin, mistä te ette ole vastuussa, meidän täytyy aloittaa keskiviikkona jo klo 8.30.
EnglishThe fundamental problem when we give mixed messages or perhaps poorly expressed or ill-judged messages is that we risk conveying the wrong message.
Jos annamme sekavia viestejä tai kenties huonosti ilmaistuja tai harkitsemattomia viestejä, on olemassa se perusluonteinen vaara, että annamme vääränlaisen viestin.
EnglishFinally, it emphasises the Commission's total lack of self-criticism when its ill-judged decisions lead to economic disasters, as in the Rhodia affair, for example.
Lopuksi niissä korostetaan komission täydellistä itsekritiikin puutetta sen harkitsemattomien päätösten johdettua taloudellisiin katastrofeihin, esimerkiksi Rhodian tapauksessa.
EnglishThe Commission and the Council obviously share that goal, so why on earth has the Commission managed to put forward such an ill-judged and divisive proposal?
Komissio ja neuvosto ovat selvästi samaa mieltä tästä tavoitteesta, joten miten ihmeessä komissio on onnistunut laatimaan näin harkitsemattoman ja erimielisyyttä aiheuttavan ehdotuksen?
EnglishThe Commission is not facing up to its responsibilities and is willing to sign a limited and ill-judged agreement that can only lead to the destruction of our fleet in two or three years' time.
Komissio ei ole ottanut vastuuta asiasta, vaan se on valmis allekirjoittamaan rajoitetun ja kelvottoman sopimuksen, joka veisi laivastomme tuhoon kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Autres mots

English
  • ill judged