« ill prepared » traduction en finnois


Résultats pour « ill ». « ill prepared » n'a pas encore été ajouté au dictionnaire.
EN

« ill prepared » en finnois

volume_up
ill {adj.}
FI

EN ill
volume_up
{adjectif}

ill (aussi: diseased, morbid, sick)
volume_up
sairas {adj.}
In my country, it seems that every other child is ill.
Omassa maassani vaikuttaa siltä, että jokainen lapsi on sairas.
It has nothing to do with whether someone is chronically ill or an acute case.
Sillä ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, onko potilas kroonisesti sairas vai onko tapaus akuutti.
Václav Havel is gravely ill and has been hospitalised.
Václav Havel on vakavasti sairas ja joutunut sairaalaan.

Synonymes anglais de « ill »

ill

Traductions similaires pour « ill prepared » en finnois

ill adjectif
Finnish
to prepare verbe

Exemples d'usage pour « ill prepared » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, we will do ourselves no favours by rushing into hasty and ill-prepared responses.
Hätäinen ja huonosti valmisteltu toiminta ei kuitenkaan hyödytä meitä mitenkään.
EnglishWhen we say we have to divide up the shirt and we do so badly, it is perhaps because we were ill-prepared.
Kun sanotaan, että on jaettava paita ja teemme sen huonosti, se johtuu kenties huonoista valmisteluista.
EnglishThis report as voted is a bitter disappointment, as is the Commission's original ill-prepared proposal.
Äänestyksestä tulokseksi saatu mietintö on karvas pettymys, kuten oli myös komission alkuperäinen huonosti laadittu ehdotus.
EnglishYou must surely realise that this draft directive, lacking as it does sufficient underpinning, is ill-prepared for debate.
Teidän on ymmärrettävä, ettei direktiiviehdotuksesta voida keskustella kunnolla, koska sillä ei ole riittävää tukea.
EnglishThis project has been ill prepared.
EnglishThey pointed out the negative repercussions of previous cases of liberalisation, which proved unpopular as they were ill-prepared and imposed.
He muistuttivat huonosti valmistellun ja pakolla tehdyn ja näin ollen epäsuositun vapauttamisen huonoista esimerkeistä.
Englishterror, which they impose on democracies and their citizens that are ill prepared to resist ... and always ready to negotiate compromises...
kauhua, jota he kylvävät demokratioihin ja kansalaisiin, jotka eivät ole siihen osanneet varautua ja jotka ovat aina valmiita kompromisseihin.
EnglishIt also shows that if a larger number of refugees were to arrive on our territory, Europe would be ill-prepared to handle the situation.
Se osoittaa, että jos alueellemme tulee suuria tai vielä suurempia määriä pakolaisia, Eurooppa on varautunut huonosti hoitamaan tällaista tilannetta.
EnglishThis process is the result of the ill-prepared enlargements to the East, which bring us closer to the conflict zones of the Balkans and the Caucasus.
Tämä kehityskulku aiheutuu huonosti valmistellusta laajentumisesta itään, joka vie meitä lähemmäs konfliktialueita, kuten Balkania ja Kaukasusta.
EnglishI am sorry to have to say this, but perhaps it is the custom in Greece to be ill-prepared to answer questions, although that is a custom unknown here in this House.
Joudunkin toteamaan, että vaikka Kreikassa ei ehkä juurikaan valmistauduta vastaamaan kysymyksiin, parlamentissa kuitenkin tehdään niin.
EnglishWe should now take it coolly and we should try to avoid improper, ill-targeted and ill-prepared legislation and not be too self-critical.
Nyt pitäisi toimia harkitsevasti ja pitäisi yrittää välttää epäasianmukaista, väärin kohdennettua ja väärin valmisteltua lainsäädäntöä ja liiallista itsekriittisyyttä.
EnglishI repeat what I have often said: an ill-prepared enlargement would turn into a nightmare what I think in reality is a historic chance for Europe.
Toistan jo usein aikaisemmin toteamani seikan eli sen, että huonosti valmisteltu laajeneminen saattaa johtaa painajaiseen, sen sijaan että Eurooppa hyödyntäisi historiallista mahdollisuutta.
EnglishSuch is the case with bioterrorism, which was referred to a moment ago and which now represents a danger that we must learn to deal with and that we are still clearly ill-prepared to address.
Tämä pätee bioterrorismiin, josta äsken puhuttiin ja joka on nykyään uhka, joka meidän on opittava kohtaamaan ja jota emme ole selvästikään vielä valmiita käsittelemään.
EnglishAs a counterweight to centralized development, national regional policy should be strengthened.2.Finland is ill prepared to face the stiffening competition and structural changes that EMU will bring.
Keskittymiskehityksen vastapainoksi kansallista aluepolitiikkaa pitäisi vahvistaa.2.Suomi on huonosti valmistautunut kohtaamaan EMUn tuoman kovenevan kilpailun ja rakenteelliset muutokset.