« ill suited » traduction en finnois

EN

« ill suited » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill suited » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill suited » en finnois

ill adjectif
Finnish
to suit verbe
suit substantif

Exemples d'usage pour « ill suited » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSuch a measure would be demagogic and totally ill-suited in the current situation.
Tällainen toimi olisi populistinen ja se ei olisi sopiva nykyisen tilanteen kannalta.
EnglishNice is ill-suited to secure popular support in the applicant countries.
Nizzan sopimus sopii huonosti kansan tuen saavuttamiseen hakijavaltioissa.
EnglishSuch people, such European Commissioners, are ill-suited to carry out human rights policy.
Tällaiset ihmiset, tällaiset Euroopan komission jäsenet, soveltuvat huonosti toteuttamaan ihmisoikeuspolitiikkaa.
EnglishHowever, first pillar management is complex and is sometimes ill suited to day-to-day decision-making.
Ensimmäisen pilarin hallinnointi on kuitenkin mutkikasta, eikä se sovi aina päivittäiseen päätöksentekoon.
EnglishSecondly, I could not help but note that Sweden, in common with Germany, has systems particularly ill-suited to this type of changeover.
Toiseksi en voi olla huomauttamatta, että Ruotsilla on Saksan tapaan eläkejärjestelmä, jonka osalta tällainen muutos on harvinaisen vaikea toteuttaa.
EnglishBut the traditional legislative approach to Community business is also sometime ill-suited to the fast changing realities in external relations.
On kuitenkin myös niin, että perinteinen lainsäädännöllinen lähestymistapa yhteisön toimintaan soveltuu joskus huonosti ulkosuhteiden nopeasti muuttuviin realiteetteihin.
EnglishAre you in favour of greater autonomy or would you prefer to keep to the present system, which is cumbersome and often ill-suited to local situations?
Kannatatteko koulujen määräysvallan lisäämistä vai haluatteko mieluummin säilyttää nykyisen järjestelmän, joka on jäykkä ja soveltuu usein huonosti paikallisiin tilanteisiin?
EnglishI too could point out that a country unable to secure respect for the constitutional state within its own frontiers is perhaps ill-suited to lead this multinational force.
Minäkin voisin sanoa, että maa, joka ei pysty takaamaan oikeusvaltion kunnioitusta omien rajojensa sisällä, ei ehkä juurikaan pysty olemaan tämän monikansallisen joukon johdossa.

Autres mots

English
  • ill suited