« ill-timed » traduction en finnois

EN

« ill-timed » en finnois

EN ill-timed
volume_up
{adjectif}

ill-timed (aussi: untimely)
Mietintö on huonosti ajoitettu ja tehoton;
However, I agree with colleagues who stated that today's resolution is ill-timed.
Olen kuitenkin yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka totesivat tämänpäiväisen päätöslauselman olevan huonosti ajoitettu.
The President of the European Council of Ministers has stated, most inopportunely, that he considers the referral of the matter to the International Court of Justice ill-timed.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on todennut erittäin sopimattomalla hetkellä, että hänen mielestään asian siirtäminen Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi on huonosti ajoitettu.

Synonymes anglais de « ill-timed »

ill-timed

Traductions similaires pour « ill-timed » en finnois

ill adjectif
Finnish
to time verbe
time substantif

Exemples d'usage pour « ill-timed » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI voted against the report, as it was ill-timed, in spite of the amendments.
Äänestin mietintöä vastaan, koska sen ajoitus on tarkistuksista huolimatta huono.
EnglishJacques Chirac' s speech to the Bundestag was ill-judged and ill-timed.
Presidentti Jacques Chiracin puheenvuoro liittopäivillä on onneton ja asiaankuulumaton.
EnglishMr President, the current political unrest in Ukraine is extremely ill-timed.
Arvoisa puhemies, Ukrainan nykyiset poliittiset levottomuudet eivät voisi tulla pahempaan aikaan.
EnglishThis expectation is unfounded and particularly ill-timed.
Tällainen ennakointi on nyt perusteetonta ja erityisen sopimatonta.
EnglishMadam President, Mr Murphy was speaking about Mr Hannan' s ill-timed interference in the Danish election campaign.
Arvoisa puhemies, jäsen Murphy puhui jäsen Hannanin sopimattomasta puuttumisesta Tanskassa käytävään vaalitaisteluun.
EnglishAll this is totally ill-timed.
EnglishIn conclusion, at the beginning of this process I criticised the Commission on its ill-timed, badly drafted proposal.
Lopuksi muistuttaisin, että tämän prosessin alussa arvostelin komissiota huonosti ajoitetusta ja huonosti laaditusta ehdotuksesta.
EnglishMr President, we are all aware, of course, that Mrs Lambert' s report is ill-timed, because it concerns a technical amendment.
Arvoisa puhemies, tietysti me kaikki tiedämme, että Lambertin mietintö ei tule parhaalla mahdollisella hetkellä, koska se on tekninen mukautus.
EnglishWhile none can ever be certain, it is my strong personal conviction that the Commission turned a possible triumph into a certain defeat by that ill-timed intervention.
Joskaan kukaan ei sitä voi varmasti koskaan tietää, olen vahvasti sitä mieltä, että komissio käänsi mahdollisen voittonsa varmaksi tappioksi tuolla huonosti ajoitetulla väliintulolla.
English. - (NL) Given that a large part of Western Europe is in the grip of a very cold spell right now, a debate on global warming is perhaps a little ill-timed.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (NL) Koska suuressa osassa Länsi-Eurooppaa vallitsee tällä hetkellä kylmä kausi, keskustelu maapallon lämpenemisestä osuu ehkä hieman huonoon kohtaan.