« ill treatment » traduction en finnois

EN

« ill treatment » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ill treatment » employé en contexte.

Traductions similaires pour « ill treatment » en finnois

ill adjectif
Finnish
treatment substantif
to treat verbe

Exemples d'usage pour « ill treatment » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe fear that they have been subjected to ill-treatment during their detention.
Me pelkäämme, että heitä kohdellaan huonosti tutkintavankeudessa.
EnglishWe have always mentioned this very clearly, also the alleged cases of torture and ill-treatment.
Olemme maininneet tämän aina selkeästi, myös oletetut kidutus- ja pahoinpitelytapaukset.
EnglishChildren who have suffered ill-treatment are not taken into care.
Lapsista, joita on mahdollisesti pahoinpidelty, ei ole otettu vastuuta.
EnglishThose arrested are being held in army prisons and are thought to be at serious risk of ill treatment.
Pidätettyjä säilytetään armeijan vankiloissa, ja he saattavat joutua kaltoin kohdelluiksi.
EnglishThere have, furthermore, been very serious complaints of violence, ill-treatment and torture.
Lisäksi on kuulunut erittäin vakavia valituksia väkivallasta, huonosta kohtelusta ja kidutuksista.
EnglishThe ill-treatment of transported animals continues, and the Council of Agricultural Ministers is to blame.
Eläinkuljetuksiin liittyvä eläinrääkkäys jatkuu, ja se on maatalousministerineuvoston syy.
EnglishInstead, you have given the people of Zimbabwe oppression, terror, ill-treatment, torture and killing.
Sen sijaan annoitte zimbabwelaisille sortoa, kauhua, huonoa kohtelua, kidutusta ja tappamista.
English. - I condemn unreservedly the ill-treatment of people in Cuba (or anywhere else).
kirjallinen. - (EN) Tuomitsen ehdottomasti ihmisten huonon kohtelun Kuubassa (ja kaikkialla muuallakin).
EnglishThis is deliberate exploitation and ill-treatment of animals and should be taken into account as well.
Kyseessä on eläinten tahallinen hyväksikäyttö ja pahoinpitely, ja sekin pitäisi ottaa huomioon.
EnglishThe reports of ill-treatment of prisoners is absolutely shocking.
Tiedot vankien pahoinpitelystä ovat todella järkyttäviä.
English127 of them subsequently claimed in court that they had suffered ill treatment or torture.
Heistä 127 nosti tuomioistuimessa kanteen, jossa he väittivät joutuneensa pahoinpitelyn tai kidutuksen kohteeksi.
EnglishEven in Europe, the ill-treatment of disabled people is often a taboo subject, as is the very subject of disability itself.
Jopa Euroopassa vammaisten huono kohtelu on usein tabu, kuten myös vammaisuus sinänsä.
EnglishIn Myanmar, human rights are trampled over, and ill-treatment, arrests and torture are everyday occurrences.
Myanmarissa poljetaan ihmisoikeuksia jalkoihin. Pahoinpitelyt, pidätykset ja kidutus ovat osa päiväjärjestystä.
EnglishThere is a constant flow of reports about the arrest, detention and ill-treatment of dissidents in Vietnam.
Viestit ja raportit pidätyksistä toisinajattelijoiden säilöönottoineen ja pahoinpitelyineen Vietnamissa ovat jatkuvia.
English‘Calls on Uzbekistan to liberate political prisoners and to outlaw torture and ill-treatment in custody’
"pyytää Uzbekistanin hallitusta vapauttamaan poliittiset vangit, kieltämään lailla kidutuksen ja vankien huonon kohtelun".
EnglishSadly, there is a long and familiar list of the ill-treatment to which women are subjected nowadays.
Luettelo on pitkä ja valitettavasti laajasti tiedossa väkivaltaisuuksien vuoksi, joiden uhreja naiset nykyisin ovat maailmassa.
EnglishThe bill would put them at greater risk of arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment.
Laki asettaisi heidät aiempaakin suurempaan vaaraan joutua mielipuolisesti pidätetyksi, vangituksi sekä kidutetuksi ja pahoinpidellyksi.
EnglishPotential ill treatment rarely comes to light because of the culture of secrecy which characterises the Department of Justice.
Mahdollinen huono kohtelu tulee vain harvoin ilmi oikeusministeriössä vallitsevan salailun kulttuurin takia.
EnglishFinally, the persistent problem of ill treatment in psychiatric hospitals in Romania needs to be addressed immediately.
Tämän lisäksi on välittömästi puututtava sitkeään ongelmaan eli pahoinpitelyyn Romanian psykiatrisissa sairaaloissa.
EnglishAllegations of torture and ill treatment of prisoners during their transfer after the operations should also be investigated.
Samoin pitäisi tutkia syytöksiä vankien kiduttamisesta ja huonosta kohtelusta toimien jälkeisen siirron aikana.

Autres mots

English
  • ill treatment