« illegal immigrant » traduction en finnois

EN

« illegal immigrant » en finnois

EN illegal immigrant
volume_up
{substantif}

illegal immigrant (aussi: illegal alien)
Illegal immigration will be trivialised if, in future, every illegal immigrant is seen simply as a person without a valid work permit.
Laitonta maahanmuuttoa väheksytään, jos vastaisuudessa jokainen laiton maahanmuuttaja nähdään pelkästään henkilönä, jolla ei ole voimassa olevaa työlupaa.
Illegal immigrants should be deported, not regularised, for indeed, every regularised illegal immigrant attracts a multitude of new immigrants.
Laittomat maahanmuuttajat on karkotettava, heitä ei pidä laillistaa, sillä jokainen laillistettu laiton maahanmuuttaja houkuttelee lukuisia uusia maahanmuuttajia.

Traductions similaires pour « illegal immigrant » en finnois

illegal substantif
illegal adjectif
immigrant substantif
migrant substantif

Exemples d'usage pour « illegal immigrant » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere is illegal immigrant status, which is regulated and dealt with in one way.
Laittoman maahanmuuttajan asemaa säännellään ja käsitellään yhdellä tavalla.
EnglishSome Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.
Jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet ajatuksen laittomia maahanmuuttajia koskevista kiintiöistä.
EnglishIf anything, they have only helped the development of illegal immigrant trafficking networks.
Pikemminkin ne ovat ainoastaan edesauttaneet laittomia maahanmuuttajia koskevien kauppaverkostojen kehittämistä.
EnglishWhen people provide work illegally and under cover and take advantage of illegal immigrant workers, there have to be sanctions.
Kun ihmiset teettävät pimeää työtä ja käyttävät laittomia maahanmuuttajia hyväkseen, siitä on seurattava rangaistus.
EnglishIt simply defines a person who has entered the territory of the Union illegally as an illegal immigrant who has rights.
Siinä yksinkertaisesti laaditaan määritelmä henkilöstä, joka on saapunut unionin alueelle laittomasti laittomana maahanmuuttajana, jolla on oikeuksia.
EnglishUnder the topic of cross-border organised crime, the Conference participants also discussed the problem of illegal immigrant couriers.
Tämän lisäksi konferenssissa käsiteltiin rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden piiriin kuuluvia laittomia ihmisten salakuljetuksia.
EnglishDeporting an illegal immigrant costs EUR 6 500 and, under Dublin II, the country of entry is responsible for their deportation.
Laittoman maahanmuuttajan karkottamisesta aiheutuu 6 500 euron kustannukset. Dublin II -asetuksen nojalla vastaanottajavaltio on vastuussa karkottamisesta.
EnglishIt is also a question of criminal proceedings, for example, in the case of an illegal immigrant charged with a criminal offence being brought before a court.
Kyse on myös rikosoikeudellisesta käsittelystä esimerkiksi tapauksessa, jossa laitonta maahanmuuttajaa vastaan on nostettu tuomioistuimessa rikoskanne.
EnglishThus, all any illegal immigrant will have to do to get into Europe is to say that he is the victim of a network that is extorting thousands of euros from him.
Näin ollen laittoman maahanmuuttajan ei tarvitse Eurooppaan päästäkseen tehdä muuta kuin sanoa olevansa sellaisen verkoston uhri, joka kiristää häneltä tuhansia euroja Eurooppaan tuomisesta.
EnglishWe call, moreover, for the legalisation of the situation of all so-called illegal immigrant workers, who are only illegal because the authorities refuse to grant them papers.
Vaadimme lisäksi kaikkien niin kutsuttujen laittomien siirtotyöläisten aseman laillistamista, koska he ovat laittomia vain siksi, että viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä heille lupia.