« illegal immigration » traduction en finnois

EN

« illegal immigration » en finnois

EN illegal immigration
volume_up
{substantif}

illegal immigration
The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
Yleisesti pelätään, että laiton maahanmuutto lisääntyy merkittävästi.
Illegal immigration and the trafficking in human beings are not inevitable, however.
Laiton maahanmuutto ja ihmiskauppa eivät kuitenkaan ole väistämätön kohtalo.
. - (PL) Illegal immigration is a somewhat paradoxical notion.
. - (PL) Laiton maahanmuutto on jokseenkin paradoksaalinen käsite.

Traductions similaires pour « illegal immigration » en finnois

illegal substantif
illegal adjectif
immigration substantif
migration substantif

Exemples d'usage pour « illegal immigration » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOn the issue of illegal immigration, it is very easy to point fingers at others.
Puhuttaessa laittomasta maahanmuutosta on hyvin helppoa osoittaa toisia sormella.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Tarvitaan epäilemättä tiivistä yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishIn this context, it is important that action be taken against illegal immigration.
Tässä yhteydessä on tärkeää ryhtyä toimiin laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishThe Blue Card is a so-called 'carrot' in the struggle against illegal immigration.
Sininen kortti on niin sanottu "porkkana" laittoman maahanmuuton torjunnassa.
EnglishWe know that illegal immigration is the result of poverty and underdevelopment.
Tiedämme, että köyhyydestä ja alikehittyneisyydestä aiheutuu laitonta maahanmuuttoa.
EnglishThis is already in place in many areas, but not in respect of illegal immigration.
Se on jo käytössä monilla aloilla mutta ei laittoman maahanmuuton yhteydessä.
EnglishThe Council has already taken several measures to combat illegal immigration.
Neuvosto on jo ryhtynyt useisiin toimiin laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishThe fight against illegal immigration requires the regulation of legal immigration.
Laittoman maahanmuuton torjunta edellyttää laillisen maahanmuuton sääntelyä.
EnglishThe fourth idea is that we have to fight hard against illegal immigration.
Neljäs ajatus on, että meidän on tehokkaasti torjuttava laitonta maahanmuuttoa.
EnglishThe objective is clearly defined; it involves the fight against illegal immigration.
Tavoite on määritelty selkeästi: kyse on laittoman maahanmuuton torjunnasta.
EnglishWhat does security have to do with immigration, or indeed with illegal immigration?
Millä tavoin turvallisuus liittyy maahanmuuttoon ja etenkin laittomaan maahanmuuttoon?
EnglishMadam President, the problem of illegal immigration is a very complex one.
(EN) Arvoisa puhemies, laittoman maahanmuuton ongelma on hyvin monimutkainen.
EnglishThis is a significant measure in the effort to fight illegal immigration.
Viraston perustaminen on merkittävä toimenpide laittoman maahanmuuton torjunnassa.
EnglishAnother aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Kokonaan toinen asia on laittoman maahanmuuton ja ihmiskauppaverkostojen torjunta.
EnglishIn Council jargon, it is now used to refer to the fight against illegal immigration.
Neuvoston kielenkäytössä sillä viitataan tätä nykyä laittoman maahanmuuton torjuntaan.
EnglishThe definition 'victims of action to facilitate illegal immigration' is unclear.
Määritelmä ?laittomassa maahanmuutossa avustamisen uhrit? on epäselvä.
EnglishThe Return Directive is an important aspect of the fight against illegal immigration.
Palautusdirektiivi on tärkeä taistelussa laitonta siirtolaisuutta vastaan.
EnglishHowever, this is only one tool in the struggle to stop illegal immigration.
Tämä on kuitenkin vain yksi työkalu taistelussa laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi.
EnglishAnother fundamental subject is the fight against illegal immigration and terrorism.
Toinen olennainen ala on laittoman maahanmuuton torjunta ja terrorismi.
EnglishWe let Turkey in without asking them and illegal immigration is out of control.
Otamme Turkin jäseneksi kysymättä heiltä, eikä laitonta maahanmuuttoa pystytä hallitsemaan.