« illegality » traduction en finnois

EN

« illegality » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « illegality » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « illegality » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf anything, it risks increasing illegality, insecurity and economic costs.
Tämä vain lisää lainvastaisuuksia, turvattomuutta ja taloudellisia kustannuksia.
EnglishHowever, as the years have gone by, they have got deeper into the mire of illegality.
Nyt vuosien kuluttua, ne ovat kuitenkin vajonneet syvemmälle laittomuuksien suohon.
EnglishIf there is evidence of illegality here, such breaches of the law must be investigated.
Jos todisteita säännönvastaisuuksista löytyy, tällaiset rikkomukset on tutkittava.
EnglishThe point of departure is that it applies to anyone in a state of illegality.
Lähtökohtana on se, että se koskee kaikkia laittomassa asemassa olevia.
EnglishThe majority of trade in wood-based products is not subject to presumptions of illegality.
Suurimmassa osassa puutuotteiden kauppaa ei epäillä olevan laittomuuksia.
EnglishLet us not allow a legal vacuum to harbour illegality in fisheries.
Ei tehdä oikeudellisesta tyhjiöstä suojasatamaa kalastuksen laittomuuksille.
EnglishIt adds up to a permanent state of violence and unpunished illegality.
Nämä synnyttävät yhdessä tilanteen, jossa esiintyy jatkuvasti väkivaltaa ja rankaisematonta laittomuutta.
EnglishIf you are in a state of illegality, the answer can only be that you need to go back to where you came from.
Jos olet laittomassa asemassa, vastaus voi olla vain, että sinun on palattava sinne, mistä tulit.
EnglishIt is proven that illegality leads to marginalisation.
On jo nähty, että laittomuus on syrjäytymisen kasvualusta.
EnglishI should like to finish off with a comment on illegality.
EnglishThe EU should also condemn the illegality of the Helms Burton Law and the United States' trade embargo on Cuba.
EU:n pitäisi tuomita Helms-Burtonin laki laittomana sekä Kuubaan kohdistuva Yhdysvaltojen kauppasaarto.
EnglishWe know that epidemics run through channels of illegality and deceit – epidemics, not pandemics.
Tiedämme, että laittomuudet ja petokset tarjoavat leviämismahdollisuuden epidemioille – epidemioille, eivät pandemioille.
EnglishMr Swoboda suggested that the European Union's voice was not being heard on the illegality of the wall.
Jäsen Swoboda mainitsi, että Euroopan unioni ei saanut ääntään kuuluviin turva-aidan laillisuutta koskevassa kysymyksessä.
EnglishOn the other hand, we ourselves create illegality.
EnglishSecrecy should not mean illegality.
EnglishMost illegal immigrants arrive in Europe legally, but simply disappear into illegality when their visas expire.
Useimmat laittomat maahanmuuttajat saapuvat Eurooppaan laillisesti, mutta he katoavat laittomuuteen, kun heidän viisuminsa umpeutuu.
EnglishIllegality gives rise to marginalization.
EnglishThis whole thesis of illegality, now laid bare by the Committee of Inquiry, was already known to many.
Koko tämä väitetty laittomuus, joka on nyt tullut selvästi päivänvaloon tutkimus- ja valvontavaliokunnan työn ansiosta, oli jo monien tiedossa.
EnglishThe purpose of this is to avoid any kind of illegality which might arise from a sudden and excessive reduction of controls.
Tällä pyritään välttämään kaikenlaiset laittomuudet, joita valvonnan äkillisestä ja liiallisesta vähentämisestä voi seurata.
EnglishOur frontiers are being overwhelmed by the illegality produced by our prohibitionist laws.
Meidän rajojemme yli vyöryy rikollisuus, jota kieltopolitiikkaan perustuvat lakimme synnyttävät: tämä on tosiseikkoihin perustuva totuus.

Autres mots

English
  • illegality