« illegitimate » traduction en finnois

EN

« illegitimate » en finnois

EN illegitimate
volume_up
{adjectif}

illegitimate (aussi: bootleg, false, illegal, illicit)
volume_up
laiton {adj.}
Others say that it is an illegitimate, authoritarian and elitist State.
Joidenkin mielestä Kolumbia on laiton, autoritaarinen ja elitistinen valtio.
The fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
Maksu on laiton ja vaikeuttaa kaupantekoa ja ihmisten vapaata liikkumista.
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
Näin ollen kahdessa kansanäänestyksessä hylätty perustuslaki on epädemokraattinen, halpamainen ja laiton.
illegitimate (aussi: criminal, lawless, unlawful)
illegitimate

Exemples d'usage pour « illegitimate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is a debate about how to further an illegitimate United States of Europe.
Tässä keskustelussa kyse on siitä, miten lujitetaan laitonta Euroopan yhdysvaltoja.
EnglishIts illegitimate, brutal and dangerous government must be dealt with firmly.
Iranin laitonta, julmaa ja vaarallista hallitusta on käsiteltävä voimakkain ottein.
EnglishIn other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
Toisin sanoen, älkää lähettäkö vaalitarkkailijoita laittomiin vaaleihin.
EnglishThe Burmese military dictatorship is now in its 43rd year of illegitimate rule.
Myanmarin sotilasdiktatuuri on nyt hallinnut laittomasti 43 vuotta.
EnglishWe must demand that observers also be allowed to monitor this illegitimate referendum.
Meidän on vaadittava, että vaalitarkkailijat saavat valvoa myös tätä laitonta kansanäänestystä.
EnglishEach year, a large number of illegitimate asylum seekers enter the EU.
Joka vuosi suuri määrä laittomia turvapaikanhakijoita saapuu EU:hun.
EnglishIf we went further we could even talk about illegitimate government support.
Mikäli se ylitetään, on kyse lainvastaisesta valtion tuesta.
EnglishArticle 290 is therefore a product of the illegitimate Lisbon Treaty.
Tästä syystä 290 artikla on laittoman Lissabonin sopimuksen tuote.
EnglishWhat we are therefore doing now is to legitimise what we have considered to be illegitimate on two occasions.
Näin ollen laillistamme nyt sen, minkä olemme kahteen otteeseen todenneet laittomaksi.
EnglishI am pleased that the EU and its Member States have not recognised his illegitimate government.
Olen tyytyväinen siihen, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet hänen laitonta hallintoaan.
EnglishI want the EU to say that the fight against terrorism can never be waged by illegitimate means.
Haluan, että EU sanoo, ettei terrorismin vastaista taistelua koskaan voida käydä perusteettomin keinoin.
EnglishThe election is illegitimate, because the incumbent president came to power as a result of a coup d'état.
Vaalit ovat laittomat, koska virassa oleva presidentti sai valtansa vallankumouksen seurauksena.
EnglishWe should not assume that everything that prevents unfettered free trade is an illegitimate obstacle.
Meidän ei pitäisi olettaa, että kaikki kahlitsemattoman, vapaan kaupan esteet ovat perusteettomia esteitä.
EnglishAt the European Council, we might have expected to hear the whole truth about the illegal and illegitimate war in Iraq.
Euroopan neuvoston kokoukselta olisi voitu kuulla koko totuus Irakin laittomasta sodasta.
EnglishLast Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.
Viime sunnuntaina kenraalit muodostivat oman hallituksensa, jota minun mielestäni on pidettävä laittomana.
EnglishAfrica must not be a territory in which illegitimate governments are accepted as though this were an inevitability.
Afrikkaa ei saa pitää alueena, jossa laittomat hallitukset hyväksytään aivan kuin ne olisivat väistämättömyys.
EnglishWe believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
Katsomme, että politiikka, joka ei perustu lujasti arktisten alueiden kansojen etuihin, ei ole oikeutettua.
EnglishMr Mugabe is clinging to power and to that end regards all possible legitimate and especially illegitimate means as justified.
Mugabe takertuu valtaan ja hyväksyy sitä varten kaikki luvalliset ja ennen kaikkea luvattomat keinot.
EnglishFirstly, it should be made clearer in the Council that no EU state will recognise the illegitimate regime of Mugabe.
Ensinnäkin neuvostossa olisi tehtävä selvemmäksi, että yksikään EU:n jäsenvaltio ei tunnusta Mugaben laitonta hallintoa.
EnglishThey are not, therefore, always illegitimate.