« illicit » traduction en finnois

EN

« illicit » en finnois

EN

illicit {adjectif}

volume_up
Illegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.
Portugalissa laiton, luvaton ja ilmoittamatta jätetty kalastus on jokapäiväistä.
Cannabis is still the most commonly used illicit drug in the Union.
Kannabis on edelleen kaikkein yleisimmin käytetty laiton huume unionin alueella.
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue.
Nuorilla pelaajilla käytävä laiton kauppa ja laiton siirtäminen rajojen yli ovat huolestuttava ongelma.
Illegal, illicit and undeclared fishing is a daily reality in Portugal.
Portugalissa laiton, luvaton ja ilmoittamatta jätetty kalastus on jokapäiväistä.
illicit

Synonymes anglais de « illicit »

illicit

Exemples d'usage pour « illicit » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAs a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
Ihmiskauppa on itse asiassa maailman kolmanneksi tuottoisin laittoman kaupan ala.
EnglishAt the same time, it will help to better target the traffic in illicit goods.
Samalla sillä autetaan käsittelemään paremmin laittomien tavaroiden kauppaa.
EnglishNow, apart from some illicit activity, virtually no such trading is taking place.
Nyt, lukuun ottamatta laitonta toimintaa, kaupankäyntiä ei käytännöllisesti katsoen ole enää.
EnglishBurma also remains the world's second-largest producer of illicit opium.
Lisäksi Burma on maailman toiseksi suurin laittoman oopiumin tuottaja.
EnglishI do, however, reject the suggestion that illicit drugs should be decriminalised in prison.
Torjun kuitenkin sen ehdotuksen, että laittomien huumeiden rangaistavuus pitäisi poistaa.
EnglishLicit cultivation would add to illicit cultivation, not replace it.
Laillinen viljely ei korvaisi laitonta, vaan se vain täydentäisi sitä.
EnglishIt is the third most lucrative illicit trade in the world, after arms and drugs trafficking.
Se on kolmanneksi tuottoisin laittoman kaupan muoto maailmassa ase- ja huumekaupan jälkeen.
EnglishOne is the development of illicit drugs, which are becoming increasingly difficult to detect.
Yksi koskee yhä vaikeammin havaittavien doping-aineiden kehittelyä.
EnglishBut introducing new European regulations is no way to go about tackling the problem of illicit work.
Pimeää työtä ei kuitenkaan voida torjua vain uusien, eurooppalaisten määräysten avulla.
EnglishIllicit substances are smuggled through Croatia from the production countries to consumer countries.
Laittomia huumausaineita salakuljetetaan Kroatian kautta tuotantomaista kuluttajamaihin.
EnglishIn this regard, legal procedures should minimise the possibility of illicit organ selling.
Tällä lailla oikeudellisilla menettelyillä olisi voitava vähentää laittoman elinkaupan mahdollisuutta.
EnglishThe phenomenon is closely related to the illegal cutting of trees and illicit trade in wood products.
Ilmiö liittyy läheisesti metsien laittomaan hakkuuseen ja puutuotteiden laittomaan kauppaan.
EnglishYou are sacrificing this product, Commissioner, and you are sacrificing it to illicit, questionable interests.
Arvoisa komission jäsen, te uhraatte viinin laittomille ja hämärille eduille.
EnglishIt is easier than before to smuggle illicit substances across borders.
Kiellettyjen aineiden salakuljetus on entistä helpompaa.
EnglishUndeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
. (DE) Kun puhutaan työstä, josta ei ilmoiteta verottajalle, se on kaunis kiertoilmaus pimeälle työlle.
EnglishFrankly, it is hidden because it is illicit and it goes to the very top of government.
Suoraan sanottuna lahjonta salataan, koska se on laitonta ja koska se ulottuu hallituksen ylimpään johtoon asti.
EnglishFirst: a large number of drivers have managed to obtain their licence to drive through illicit activities.
Ensimmäinen seikka: suuri osa kuljettajista on onnistunut hankkimaan ajokorttinsa laittomasti.
EnglishAnd in the Dessault-Augusta affair it has since become very clear that he knew of an illicit fund.
Ja Dessault-Augusta-jutussa on käynyt tällä välin erittäin selväksi, että hän tiesi pimeästä rahastosta.
EnglishPrices for illicit substances in general have fallen, while purity levels seem to be fairly stable.
Laittomien aineiden hinnat ovat yleisesti laskeneet, kun taas puhtaustaso näyttää olevan suhteellisen vakaa.
EnglishIt is dreadful, because it criminalises the employer and does not criminalise the illicit immigrant.
Se on hirvittävä, koska siinä kriminalisoidaan työnantaja, mutta ei kriminalisoida laitonta maahanmuuttajaa.