« illiteracy » traduction en finnois

EN

« illiteracy » en finnois

volume_up
illiteracy {substantif}
volume_up
literacy {substantif}

EN illiteracy
volume_up
{substantif}

illiteracy
Ignorance, a lack of education and illiteracy often mean a lack of future prospects.
Oppimattomuus, koulutuksen puute sekä luku- ja kirjoitustaidottomuus merkitsevät usein heikkoja tulevaisuudennäkymiä.
Malnutrition, corruption, AIDS, malaria, conflict, illiteracy and suffocating bad debts are crippling the poorer nations of this world.
Aliravitsemus, korruptio, aids, malaria, konfliktit, luku- ja kirjoitustaidottomuus sekä painostavat ongelmalliset velat lamaannuttavat maailman köyhempiä valtioita.
Poverty, illiteracy, disease, unemployment, lack of autonomy, dependency, and the violation of the most fundamental rights, are a reality for the majority of women in the developing world.
Useimpien kehitysmaiden naisten arkipäivään kuuluvat köyhyys, luku- ja kirjoitustaidottomuus, taudit, työttömyys, itsenäisyyden puute, riippuvaisuus ja useimpien perusoikeuksien loukkaaminen.

Synonymes anglais de « illiteracy »

illiteracy

Exemples d'usage pour « illiteracy » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe illiteracy rate in China among this generation is under one percent.
Lukutaidottomien ihmisten osuus tässä sukupolvessa on alle yhden prosentin.
EnglishIlliteracy amongst Turkish women is at record levels for a European-orientated country.
Naisten lukutaidottomuusaste on ennätyksellinen tässä yhteisöön suuntaavassa valtiossa.
EnglishAccording to official estimates the incidence of illiteracy among Afghan women stands at 90%.
Virallisesti arvioidaan, että 90 prosenttia afgaaninaisista on lukutaidottomia.
EnglishToday's illiteracy is lack of computer skills and lack of Internet access.
Tänä päivänä lukutaidottomuus tarkoittaa tietokonetaitojen ja Internet-yhteyden puutetta.
English11:25 Where the percentage of illiteracy is very high, we use puppetry.
11:25 Missä lukutaidottomuusprosentti on korkea, käytämme nukketeatteria.
EnglishIn some States of the European Union, this form of illiteracy is as high as 30 to 35%.
Joissakin Euroopan unionin valtioissa tällä tavalla lukutaidottomia on jopa 3035 prosenttia.
EnglishNothing could better illustrate the illiteracy of EU economics.
Mikään ei voisi ilmentää paremmin EU:n taloustieteilijöiden lukutaidottomuutta.
EnglishIt can help improve education and it can help eliminate illiteracy.
Kauppa voi auttaa myös koulutuksen tason nostamisessa ja lukutaidottomuuden torjunnassa.
EnglishIlliteracy and unemployment affect the vast majority of young people on the African continent.
Lukutaidottomuus ja työttömyys koskevat Afrikan mantereen nuorison valtavaa enemmistöä.
EnglishIn Gilgit and Baltistan, the people are kept in poverty, illiteracy and backwardness.
Gilgitissa ja Baltistanissa kansa pidetään köyhyydessä, lukutaidottomuudessa ja takapajuisuudessa.
EnglishNigeria has one of the highest rates of illiteracy in the world.
Nigeriassa lukutaidottomien lukumäärä on yksi maailman suurimpia.
EnglishWell then, I am concerned by what happens as a result of this kind of illiteracy during elections.
Olen siis huolestunut siitä, mitä tapahtuu tällaisen lukutaidottomuuden vuoksi vaalien aikana.
EnglishWe anticipate the eradication of illiteracy in Timor Leste within two or three years from now.
Odotamme, että lukutaidottomuus saadaan poistettua Itä-Timorista kahden tai kolmen vuoden kuluessa.
EnglishThere is a clear link between illiteracy and income poverty.
Lukutaidottomuuden ja tulojen niukkuuden välillä on selvä yhteys.
EnglishWe must do our utmost to eliminate digital illiteracy.
Meidän on tehtävä kaikkemme kitkeäksemme digitaalinen lukutaidottomuus.
EnglishIf we are to combat illiteracy, we must also combat poverty.
Lukutaidottomuuden torjunta edellyttää myös köyhyyden torjuntaa.
EnglishWe recognise that no nation can develop under conditions of a 70% illiteracy rate.
Tunnustamme, ettei millään kansakunnalla ole edellytyksiä kehittyä, jos 70 prosenttia väestöstä on lukutaidottomia.
EnglishIlliteracy affected 84 % of the population whereas now over half of the population can read.
Luku- ja kirjoitustaidottomien osuus väestöstä oli 84 %; nykyään yli puolet väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa.
EnglishHowever, there is also internal illiteracy.
Lukutaidottomuutta esiintyy kuitenkin myös Euroopan unionin sisällä.
EnglishThere is a high level of illiteracy in our partner countries.