« illusion » traduction en finnois

EN

« illusion » en finnois

volume_up
illusion {substantif}

EN illusion
volume_up
{substantif}

1. général

illusion (aussi: delusion, fallacy, fool's paradise)
volume_up
harhakuvitelma {substantif}
In any event, it would be an illusion to think that history is made by laws.
Muutenkin olisi harhakuvitelma luulla, että oikeus luo historiaa.
For those with the insight to realise it, that was a dangerous illusion even at that time.
Tämä oli sille, joka oli valmis sen havaitsemaan, jo tuolloin vaarallinen harhakuvitelma.
I believe that today it is clear to us all that it was an illusion.
Uskoakseni tämä harhakuvitelma on tällä hetkellä selvästi jokaisen nähtävissä.
illusion
volume_up
illuusio {substantif}
A fairly famous illusion -- it was first done with Margaret Thatcher.
Melko kuuluisa illuusio -- tehtiin ensiksi Margaret Thatcheristä.
It is an illusion to believe that economic action is possible in the current situation!
Taloudellinen toiminta tässä tilanteessa on illuusio!
Tässä on jälleen yksi katoava Maastrichtin illuusio!
illusion (aussi: fallacy)
volume_up
harhaluulo {substantif}
Of course it would be an illusion to think we can solve water problems by pumping water from areas of supposed surplus to areas where there is a shortage.
On tosin harhaluulo uskoa vesiongelmien ratkeavan sillä, että vettä pumpataan alueilta, joilla vettä on oletettavasti liikaa, alueille, joilta sitä puuttuu.
Implementation of this reform will be further proof that the idea of European solidarity and genuine assistance for the new Member States is an illusion.
Uudistuksen täytäntöönpano on jälleen uusi osoitus siitä, että ajatus eurooppalaisesta solidaarisuudesta ja aidosta avusta uusille jäsenvaltioille on harhaluulo.
illusion (aussi: conjuring trick, magic, trick, magic trick)
volume_up
taikatemppu {substantif}

2. Psychologie

illusion
volume_up
aistiharha {substantif}

Exemples d'usage pour « illusion » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishVision without real content is an illusion, and not much use to our citizens.
Sisällöttömät visiot ovat harhoja, eivätkä ne juurikaan hyödytä kansalaisiamme.
EnglishThe idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.
Käsitys, että Kiinasta saapuva tavaravirta vähentyisi jollain tavalla, on väärä.
EnglishThat is why we have abstained - so as not to give succour to such an illusion.
Tämän vuoksi jätimme äänestämättä, jottemme ruokkisi tällaista illuusiota.
EnglishSomething so often denounced as a pipe dream, as an illusion, is now becoming reality.
Se, mitä usein on parjattu hullujen touhuksi tai harhakuvitelmaksi, käy nyt toteen.
EnglishI would like to clearly say to the Council that we must not be under any illusion.
Haluaisin sanoa neuvostolle selkeästi, että emme saa elätellä minkäänlaisia kuvitelmia.
EnglishBut we in the EU clung to the illusion that Lukashenko would miraculously change.
Me EU:ssa kuitenkin takerruimme harhakuvitelmaan, että Lukashenko ihmeen lailla muuttuisi.
EnglishIf not, please tell me; then we will not have this illusion hanging over our heads.
Jos ei, niin kertokaa minulle, niin pääsemme eroon tästä kuvitelmasta.
EnglishWe were never under the illusion that our amendments would change anything in this respect.
Meillä ei ollut illuusioita siitä, että tarkistuksemme voisivat muuttaa sitä.
EnglishIn truth, it is nothing but an illusion of democracy where none exists.
Todellisuudessa se on vain demokratian kuvitelma, kun demokratiaa ei ole.
EnglishAnd as in Goya' s painting, 'the illusion of reason produces monsters' .
Jo Goya maalasi taulun, jossa järjestä unelmoimalla luodaan hirviöitä.
EnglishNo-one is under any illusion that the situation in Belarus is ideal.
Kenelläkään ei ole harhaluuloja siitä, että Valko-Venäjän tilanne olisi ihanteellinen.
EnglishAnd I want to start by giving you some examples of visual illusion as a metaphor for rationality.
Aloitan antamalla teille visuaalisia esimerkkejä metaforana rationaalisuudesta.
EnglishLet us not be under any illusion: if this were to happen, it would never be in a 'clean' war.
Emme saa huijata itseämme: jos näin käy, kyseessä ei ikinä tule olemaan "siisti" sota.
EnglishHowever, the European Parliament must ensure this success does not become an illusion.
Euroopan parlamentin on kuitenkin toimittava niin, ettei tästä menestyksestä tule illuusiota.
EnglishI condemn this deadlock, this illusion of free online services.
Tuomitsen tämän pattitilanteen, tämän illuusion ilmaisista verkkopalveluista.
EnglishI would urge Members to ensure that enlargement does not become an illusion.
Kehotan parlamentin jäseniä huolehtimaan siitä, ettei laajentuminen jää pelkäksi harhakuvitelmaksi.
EnglishBut could we not address these matters much more directly without the "demographic illusion' ?
Mutta eikö sitä voisi tehdä paljon suoremmin, ilman väestökehitystä koskevaa harhaluuloa?
EnglishSome people harbour the illusion that negotiations could begin in one or two years' time.
On sellaisia illuusioita, että voitaisiin aloittaa neuvottelut kahden tai kolmen vuoden kuluttua.
EnglishUnfortunately, however, we cannot be under the illusion that this is the answer to the problems.
Valitettavasti me emme kuitenkaan voi kuvitella, että se merkitsisi ongelmien ratkeamista.
EnglishThis agreement is therefore an illusion and part of a harmful policy.
Tämä sopimus on siksi harhakuvaa ja osa haitallista politiikkaa.