« indifferent » traduction en finnois


Peut-être cherchiez-vous different
EN

« indifferent » en finnois

EN

indifferent {adjectif}

volume_up
This is a motivated abstention rather than an indifferent one.
Päätöksemme on perusteltu eikä välinpitämätön.
Katson, ettei EU voi olla välinpitämätön.
Välinpitämätön, epäröivä
It is as though this institution somehow has a manic desire to prove its worth by sheer activity: good, bad, indifferent.
Ihan kuin tällä toimielimellä olisi maaninen tarve todistaa arvonsa pelkästään toiminnalla: hyvä, huono, keskinkertainen.
indifferent (aussi: candid, detached, fair, impartial)
You have told us that your presidency will be neutral but not indifferent.
Lupasitte olla puhemies, joka on puolueeton, vaan ei voimaton.
indifferent (aussi: diminutive, faint, fine, minor)
indifferent (aussi: dead, empty, immaterial, inane)
If a government has a solid majority, it will be fairly indifferent.
Jos hallituksella on selvä enemmistö, äänestys on melko merkityksetön.
indifferent
indifferent (aussi: forgettable)
If we have an interest in a concept of security embracing all of Europe, we cannot be indifferent to the situation in the Caucasus.
Jos haluamme saada aikaan yleiseurooppalaisen laajan turvallisuuskonseptin, Kaukasus ei voi olla meille yhdentekevä.

Synonymes anglais de « indifferent »

indifferent

Exemples d'usage pour « indifferent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe cannot remain indifferent to the infringement of democratic principles.
Emme voi pysyä välinpitämättöminä demokraattisten periaatteiden loukkauksia kohtaan.
EnglishHe also appears blithely indifferent to the economic crisis facing the Community.
Hän suhtautuu myös huolettoman välinpitämättömästi yhteisöä kohdanneeseen talouskriisiin.
EnglishThe House cannot remain silent and indifferent to these latest events.
Parlamentti ei saa vaieta eikä suhtautua välinpitämättömästi näihin tapahtumiin.
EnglishBut your presidency will not be indifferent, because you are a dedicated European.
Mutta puhemieskautenne ei tule olemaan ponneton, koska olette vannoutunut eurooppalainen.
EnglishWe cannot remain indifferent in the face of changes that are so blatantly undemocratic.
Emme voi olla ottamatta kantaa näin selvästi epädemokraattisiin muutoksiin.
EnglishParliament cannot therefore remain indifferent to events in Belarus.
Kolmanneksi totean, ettei Valko-Venäjä ole yhtä kuin Lukashenko tai päinvastoin.
EnglishYou have become totally indifferent to the fate of European workers.
Teistä on tullut täysin välinpitämättömiä eurooppalaisten työläisten kohtalosta.
EnglishWe cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan.
Me emme voi emmekä aio suhtautua välinpitämättömästi Pakistanin kaltaiseen maahan.
EnglishThat is why we cannot be indifferent to what happens in that country.
Sen takia emme voi suhtautua välinpitämättömästi siihen, mitä maassa tapahtuu.
EnglishThe European Parliament cannot remain indifferent to this situation.
Euroopan parlamentti ei voi jäädä välinpitämättömäksi tällaisessa tilanteessa.
EnglishThe Commissioner for Trade is often indifferent towards other European policies.
Kaupasta vastaava komission jäsen suhtautuu usein välinpitämättömästi EU:n muuhun politiikkaan.
EnglishOn the other hand, we should not be indifferent to certain values.
Toisaalta meidän ei pitäisi suhtautua välinpitämättömästi tiettyihin arvoihin.
EnglishThe European Parliament cannot remain indifferent to his situation.
Euroopan parlamentti ei voi suhtautua välinpitämättömästi tähän tilanteeseen.
EnglishWe can no longer remain indifferent to what is happening in Darfur.
Emme voi enää suhtautua välinpitämättömästi siihen, mitä Darfurissa tapahtuu.
EnglishImmigration and the integration of immigrants are subjects that rarely leave people indifferent.
Lähes kaikilla on mielipide maahanmuutosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta.
EnglishAs I see it, that showed how indifferent you were for a time to what we were saying.
Mielestäni tämä osoittaa sen, että suhtauduitte aikanaan välinpitämättömästi mielipiteisiimme.
EnglishWe cannot remain indifferent, given the serious nature of this situation.
Välinpitämättömyydellä ei ole enää sijaa näin vakavassa tilanteessa.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent to the brutal killing of human rights activists.
Euroopan unioni ei voi olla piittaamatta ihmisoikeusaktivistien julmista tappamisista.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent in response to the content of the Goldstone report.
Euroopan unioni ei voi suhtautua Goldstonen raportin sisältöön välinpitämättömästi.
EnglishWe therefore really cannot remain indifferent to what is happening.
Me emme näin ollen todellakaan voi olla piittaamatta siitä, mitä tapahtuu.