« to inter » traduction en finnois

EN

« to inter » en finnois

FI

EN to inter
volume_up
[interred|interred] {verbe}

Exemples d'usage pour « to inter » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is now a fact that energy policy and foreign policy are inter-related.
Nyt voidaan sanoa, että energiapolitiikka ja ulkopolitiikka liittyvät toisiinsa.
EnglishWe would be much more comfortable talking about a global inter-regional partnership.
Puhuisimme paljon mieluummin maailmanlaajuisesta alueiden välisestä kumppanuudesta.
English2) Strengthening inter-regional cooperation in tourism in the coastal regions.
2) Alueiden välisen yhteistyön vahvistaminen rannikkoalueiden matkailussa.
EnglishThis is something the Inter-Governmental Conference must address and I hope it will.
Hallitusten välisen konferenssin on puututtava tähän, ja toivon, että se tekee niin.
EnglishI would remind you that in 1996 the Commission formed the inter-service group.
Muistuttaisin teitä siitä, että vuonna 1996 komissio perusti yksiköiden välisen ryhmän.
English(The President interrupted the speaker) who betrayed the inter-institutional agreement...
(Puhemies keskeytti puhujan.) joka oli vastoin toimielinten välistä sopimusta...
EnglishNevertheless, through the inter-service groups we are all participating in this process.
Osallistumme kuitenkin kaikki prosessiin yksiköiden välisten työryhmien kautta.
EnglishI would have liked a recognition of these inter-relationships, but I do not see it.
Olisin halunnut, että nämä vuorovaikutukset olisi tunnustettu, mutta niin ei ole tehty.
EnglishAnd this is not only an inter-State objective, but also a European Community objective.
Tämä ei ole ainoastaan valtionsisäinen tavoite vaan koko yhteisön laajuinen tavoite.
EnglishIt extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
Sillä laajennetaan laitteiden luokkaa muun muassa lääkinnällisiin laitteisiin.
EnglishP-phenylenediamine is used, inter alia, as a compound of hair and henna dyes.
P-fenyleenidiamiinia käytetään muun muassa hiusväreissä kuten hennassa.
EnglishIt requires, inter alia, that Apple holds a dominant position in the relevant market.
Se edellyttää muun muassa sitä, että Applella on määräävä markkina-asema.
EnglishIt should read "inter alia, in the area of environmental protection' .
Tekstin täytyy kuulua seuraavasti: " muun ohella myös ympäristönsuojelun alalla" .
EnglishIt has been proposed that France, Germany and the UK inter alia, be given the right of veto.
Ranskalle, Saksalle ja Isolle-Britannialle on muun muassa esitetty veto-oikeutta.
EnglishI am glad we recognise the virtues of inter-regional and cross-border cooperation.
Ilokseni alueiden ja valtioiden välisen yhteistyön edut on huomattu.
EnglishIt was interesting to hear about the inter-institutional recruitment office.
Oli mielenkiintoista kuulla toimielinvälisestä rekrytointivirastosta.
EnglishIt is important to review the existing mechanism of support for inter-modal services.
On tärkeää tarkistaa nykyistä mekanismia liikennemuotojen välisten palvelujen tukemiseksi.
EnglishNon-discrimination based on gender and inter-generational solidarity (
Sukupuoleen perustuva syrjimättömyys ja sukupolvien välinen solidaarisuus (
EnglishIt does seem, however, that inflation and interest rates are inter-related.
Näyttää kuitenkin siltä, että inflaatio ja korot liittyvät toisiinsa.
EnglishPrime Minister Aznar spoke about targets for 'inter-connectiveness'.
Pääministeri Aznar puhui keskinäisten yhteyksien luomiseen liittyvistä tavoitteista.