« to intimidate » traduction en finnois

EN

« to intimidate » en finnois

EN to intimidate
volume_up
[intimidated|intimidated] {verbe}

You want to ban and intimidate anyone who questions your policies!
Te haluatte asettaa kieltoja ja pelotella kaikkia, jotka kyseenalaistavat politiikkanne!
In Italy a Prime Minister is attempting to intimidate the opposition press by every means available.
Italiassa pääministeri yrittää pelotella opposition lehdistöä kaikin mahdollisin keinoin.
Large-scale strawberry growers and their hired thugs attempted to intimidate the foreign workers.
Suuret mansikanviljelijät ja heidän palkkaamansa rikolliset yrittivät pelotella ulkomaisia työntekijöitä.
to intimidate

Exemples d'usage pour « to intimidate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishNewspaper offices are raided to intimidate critical voices in the press.
Lehdistön kriittiset äänenpainot vaimennetaan tekemällä ratsioita sanomalehtien toimituksiin.
EnglishIronically, these fraudulent companies quote EU law in order to intimidate their targets further.
Ironista kyllä, nämä vilpilliset yhtiöt lainaavat EU:n lakia pelotellakseen kohteitaan lisää.
EnglishElection campaigns are invariably used to intimidate minorities.
Vaalikampanjoita käytetään aina vähemmistöjen uhkailuun.
EnglishThe provocative threats by Khartoum to turn Darfur into a cemetery for UN troops should not intimidate.
Ei ole syytä pelästyä Khartumin provokatiivisia uhkauksia, että Darfurista tehdään YK-joukkojen hautausmaa.
EnglishThe Cambodian People's Party is omnipresent and the authorities go out of their way to intimidate the people, particularly at local level.
Kambod?an kansanpuolue on läsnä kaikkialla ja viranomaiset uhkailevat ihmisiä varsinkin paikallistasolla.
EnglishShould Portuguese warships be used to intimidate citizens who are peacefully and courageously promoting their causes?
Onko tarkoitus, että Portugalin sotalaivoja käytetään pelottelemaan kansalaisia, jotka ajavat asiaansa rauhanomaisesti ja rohkeasti?
EnglishTherefore, this law is perfectly able to intimidate and keep citizens whose mother tongue is not Slovakian in a situation of uncertainty.
Näin ollen tämä laki on omiaan pelottelemaan ja pitämään epävarmuuden tilassa kansalaisia, joiden äidinkieli ei ole slovakki.
EnglishTens of thousands of people have mobilised in opposition and, scandalously, police violence is being used to intimidate the campaign.
Kymmenettuhannet ihmiset vastustavat hanketta, ja poliisi käyttää häpeällisesti väkivaltaa pelotellakseen kampanjaan osallistuvia.
EnglishUnfortunately, the regimes in Libya and Egypt use violence as a way to intimidate and degrade women, making them more vulnerable.
Valitettavasti Libyan ja Egyptin hallinnot käyttävät väkivaltaa pelotellakseen ja halventaakseen naisia ja tehdäkseen heistä näin haavoittuvampia.
EnglishThe Russian leadership is not only using its courts but the entire security apparatus as well in the meantime in order to intimidate political opponents.
Venäjän johto ei käytä pelkästään tuomioistuimiaan vaan myös koko turvallisuuskoneistoaan pelotellakseen poliittisia vastustajiaan.
EnglishThe aim of these extreme right-wing organisations is to support nationalism and racism, and intimidate non-nationals and anyone with left-wing opinions.
Nämä äärioikeistolaiset organisaatiot pyrkivät tukemaan nationalismia ja rasismia ja pelottelemaan ulkomaalaisia ja vasemmistolaisia.
EnglishIndeed, I find the actions taken by the Chinese Government in an attempt to intimidate the countries invited to attend the ceremony extremely worrying.
Katson, että Kiinan hallituksen toimet niiden maiden pelottelemiseksi, jotka on kutsuttu seremoniaan, ovat äärimmäisen huolestuttavia.
EnglishWe must recognise that Iranian fundamentalists continue to organise political trials in an attempt to further intimidate free thinkers.
Meidän on tunnustettava, että iranilaiset fundamentalistit jatkavat poliittisten oikeudenkäyntien järjestämistä pelotellakseen edelleen vapaa-ajattelijoita.
EnglishThis is why we are also protesting together against the attacks which are being carried out in an attempt to intimidate opposition politicians and trade unions.
Tämän vuoksi protestoimme yhdessä niitä hyökkäyksiä vastaan, joita on tehty opposition poliitikkojen ja ammattiyhdistysten pelottelemiseksi.
EnglishWe vigorously condemn such sentences, which can only be seen as part of the ongoing effort to intimidate and humiliate these peaceful women campaigners.
Tuomitsemme voimakkaasti tällaiset tuomiot, joita on pidettävä osana jatkuvia pyrkimyksiä uhkailla ja nöyryyttää rauhanomaisesti kampanjoivia naisia.
EnglishIn a number of cases, the election of delegates was disrupted by organisational problems and also by attempts to harass, bribe, intimidate or kill candidates.
Organisatoriset ongelmat häiritsivät useasti osallistujien valintaa, mutta niin tekivät myös ehdokkaiden kiusaamis-, pettämis-, pelottelu- tai tappamisyritykset.
EnglishThe French transport minister, too, who at first perhaps tried - unsuccessfully - to intimidate us a bit, in the end reached a very good compromise with us.
Myös Ranskan liikenneministeri, joka pyrki aluksi kenties hieman säikyttelemään meitä, mikä ei onnistunut, sopi sitten lopulta kanssamme erittäin hyvästä kompromissista.
EnglishIn the Treaty on the European Union, actions whose effects endanger people's lives, which promote violence and aim to intimidate the population qualify as terrorist offences.
Kyseisessä sopimuksessa terrorismirikoksiksi katsotaan toimet, joiden vaikutukset vaarantavat ihmishenkiä, jotka edistävät väkivaltaa ja joilla pyritään pelottelemaan väestöä.