« to intrude » traduction en finnois

EN

« to intrude » en finnois

EN to intrude
volume_up
[intruded|intruded] {verbe}

Believe me, I too have had to intrude on several internal security zones to arrive at this common consensus.
Uskokaa vain, minunkin piti tunkeutua useille suojatuille alueille, jotta yhteisymmärrykseen päästiin.

Exemples d'usage pour « to intrude » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is better not to intrude in the internal affairs of another country, is it not?
On parempi, ettei sekaannuta toisen maan sisäisiin asioihin, eikö totta?
EnglishIt is important that the EU should not intrude on national rules relating to openness.
On tärkeää, ettei EU rajoita avoimuutta koskevia kansallisia sääntöjä.
EnglishIf that is what he meant I hesitate to intrude on private grief.
Jos hän tarkoitti tätä, en halua puuttua henkilökohtaiseen suruun.
EnglishWhere this money would come from is not mentioned; the reality is not allowed to intrude on fantasy.
Mietinnössä ei mainita, mistä nämä rahat saataisiin - todellisuuden ei anneta sotkea kuvitelmia.
EnglishI will not intrude in the private discussion between the honourable Members as to who is a federalist and who is not.
   . En aio puuttua arvoisten jäsenten yksityiseen keskusteluun siitä, kuka on liittovaltion kannattaja ja kuka ei.
EnglishThis is because current security threats, by their nature, increasingly intrude into internal security.
Tämä johtuu siitä, että nykyiset turvallisuusuhat ovat luonteeltaan sellaisia, että ne vaikuttavat enenevässä määrin sisäiseen turvallisuuteen.
EnglishI do not say in Parliament that it is our function to deal with these saintly matters, nor to intrude in that domain.
Te olette tässä vaiheessa niin innostuneita politiikasta, että meidän on katsottava, miten voimme rakentaa tälle tulevaisuutta varten.
EnglishYou, Commissioner Frattini, say that it is the responsibility of individual Member States and you do not want to intrude in their affairs.
Komission jäsen Frattini, te sanotte, että se on yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulla ettekä te halua puuttua niiden asioihin.
EnglishI do not wish to intrude on what appears to be an interparliamentary debate now on the relative merits of Brussels and Strasbourg.
   En halua puuttua Brysselin ja Strasbourgin suhteellisia etuja koskevaan keskusteluun, joka vaikuttaa parlamentin sisäiseltä asialta.
EnglishMr President, if an Irishwoman may intrude on this debate and pour oil on troubled waters, I will confine myself to European topics.
Arvoisa puhemies, mikäli irlantilaisnainen aikoo puuttua tähän keskusteluun ja rauhoitella tunteita, haluaisin rajoittua Eurooppaa koskeviin aiheisiin.
English   Mr President, I hesitate to intrude on what is almost an all-Finnish debate, but I would like to welcome this second action plan and draw attention to two points.
   Arvoisa puhemies, epäröin puuttua lähes yksinomaan suomalaisten keskusteluun, mutta haluan ilmoittaa kannattavani toista toimintasuunnitelmaa ja kiinnittää huomionne kahteen seikkaan.