« to invade » traduction en finnois

EN

« to invade » en finnois

EN to invade
volume_up
[invaded|invaded] {verbe}

The most he could have done was invade his back garden!
Korkeintaan hän olisi voinut hyökätä puhujan omaan kotipuutarhaan!
Perhaps he could tell us if the European Union really does intend to invade North Korea.
Voisiko hän vastata, aikooko Euroopan unioni todellakin hyökätä Pohjois-Koreaa vastaan?
I cannot imagine their grandchildren taking it into their heads to invade one of our Member States.
En voi uskoa, että heidän lapsenlapsensa päättäisivät hyökätä johonkin jäsenvaltioomme.
Thus BSE, salmonella, antibiotics and hormones threaten to invade our food and our bodies too.
Siksi BSE, salmonella, antibiootit ja hormonit uhkaavat tunkeutua ruokaamme ja sitä kautta kehoomme.
At least they have said that they will not invade the Netherlands.
Onneksi he sanovat, etteivät he tunkeudu Alankomaihin.
Can we continue to utter empty mantras in the style of the United Nations, while washing our hands of the hordes of refugees expelled from Abkhazia by invading Russians?
Voimmeko jatkaa tyhjien mantrojen toistelemista Yhdistyneiden Kansakuntien tapaan samalla, kun pesemme kätemme pakolaislaumoista, jotka Abhasiaan tunkeutuvat venäläiset ovat karkottaneet sieltä?

Exemples d'usage pour « to invade » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe regarded him as a rational man, we rather thought that he would not invade Kuwait at that time.
Pidimme häntä järkevänä miehenä. Ajattelimme pikemminkin olla tunkeutumatta silloin Kuwaitiin.
EnglishIt was being used against the European Union, cited as an effort to invade everybody's privacy.
Sitä käytettiin Euroopan unionia vastaan, sitä kutsuttiin pyrkimykseksi häiritä ihmisten yksityisyyttä.
EnglishAt least they have said that they will not invade the Netherlands.
Onneksi he sanovat, etteivät he tunkeudu Alankomaihin.
EnglishI come from Portugal, which before entering the Union was supposed to be preparing to invade it.
Olen kotoisin Portugalista, jonka ennen Euroopan unioniin liittymistä oletettiin valmistelevan hyökkäystä sinne.
EnglishWe cannot invade the markets of African countries with our subsidised products and destroy local economies.
Emme voi vallata Afrikan maiden markkinoita tukea saavilla tuotteillamme ja tuhota paikallisia talouksia.
EnglishThose who support and coexist with dictators who torture their people in order to invade another country?
Nekö, jotka tukevat ja sietävät diktaattoreita, jotka piinaavat kansaansa miehittääkseen jonkin toisen maan?
EnglishTaking measures against a terrorist group is rather different from voting to invade a neighbouring country.
Toimenpiteet terroristiryhmää vastaan eivät ole sama asia, kuin äänestäminen naapurimaahan hyökkäämisen puolesta.
EnglishTo invade their country is one thing, but to confine a large percentage of the population in refugee camps is another.
Maahan tunkeutuminen on asia erikseen, mutta suuren väestönosan ajaminen pakolaisleireihin on toinen asia.
EnglishHe claimed Western powers wanted to use an epidemic as an excuse to invade Zimbabwe and topple him.
Hän syytti länsivaltoja siitä, että ne pyrkivät käyttämään epidemiaa tekosyynä Zimbabwen miehittämiseksi ja hänen kaatamisekseen.
EnglishI can remember making this request in December 1979 when the Russian troops were getting together to invade Afghanistan.
Muistan tehneeni tämän pyynnön joulukuussa 1979, kun Venäjän joukot olivat kokoontumassa hyökätäkseen Afganistaniin.
EnglishWhat will we do if, in the future, a country such as China or Russia decides it has the right to invade one of its neighbours?
Mitä me vastaisuudessa teemme, jos Kiinan tai Venäjän kaltainen valtio katsoo oikeudekseen valloittaa jonkun naapurivaltion?
EnglishHas this been done to protect our businesses, to open up channels for our companies to move into Africa or invade Africa?
Onko näin tehty yritystemme suojelemiseksi, kanavien avaamiseksi yrityksillemme Afrikkaan siirtymiseksi tai Afrikan valloittamiseksi?
EnglishGeorge Bush thought he was going to invade Iraq, find a bunch of weapons of mass destruction, liberate the people and bring democracy to the Middle East.
George Bush ajatteli hyökkäävänsä Irakiin, löytävänsä joukkotuhoaseita, tuovansa demokratian Lähi-itään.
EnglishA counter-terrorism policy conceived in panic is far too likely to invade private lives and erode public freedoms.
Paniikissa keksityt terrorisminvastaiset toimet johtavat aivan liian todennäköisesti yksityisyyden loukkaamiseen ja julkisten vapauksien rajoittamiseen.
EnglishIf the United States is allowed a unilateral war, we may soon see China invade Taiwan or Russia trying to create another Soviet Union.
Jos Yhdysvaltojen annetaan käydä yksipuolista sotaa, Kiina saattaa valloittaa pian Taiwanin tai Venäjä voi pyrkiä luomaan uuden Neuvostoliiton.
EnglishLast week, the American Senate agreed to a proposal which would make it possible to invade the European Union using military force.
Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi viime viikolla ehdotuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa sotilaallisen voiman käyttö Euroopan unionia vastaan.
EnglishThey are furious at proposals to limit their freedom and invade their privacy just because some big companies are asking for it.
He ovat raivoissaan ehdotuksista, joilla pyritään rajoittamaan heidän vapauttaan ja loukkaamaan heidän yksityisyyttään vain koska jotkut suuryritykset pyytävät sitä.
EnglishThe most unscrupulous companies show a disregard even for personal data, and invade the privacy of people through the use of social networking sites.
Häikäilemättömimmät yritykset eivät välitä edes henkilötiedoista, ja ne loukkaavat ihmisten yksityisyyttä sosiaaliseen verkostoitumiseen käytettävien sivustojen välityksellä.
EnglishThere were many fears surrounding the Portuguese and the Spanish too, Mr President, if I recall correctly – the Portuguese and Spaniards were about to invade Europe.
Portugalilaisiin – ja arvoisa puhemies, mikäli muistan oikein, myös espanjalaisiin – liittyi monia pelkoja: portugalilaiset ja espanjalaisten luultiin hyökkäävän Eurooppaan.
EnglishWell, of course, we use Thomas Edison's light bulb to invade the night, and we occupied the dark, and in the process of this occupation, we've treated sleep as an illness, almost.
No, Thomas Edisonin hehkulampulla me tietenkin olemme valloittaneet yön, syrjäyttäneet pimeyden, ja niin tehdessämme olemme pitäneet nukkumista miltei sairautena.