« to invalidate » traduction en finnois

EN

« to invalidate » en finnois

EN to invalidate
volume_up
[invalidated|invalidated] {verbe}

In fact, the citizens' vote must not be invalidated by the dictatorship of the majority.
Enemmistön diktatuurilla ei saa siis mitätöidä kansalaisten ääntä.
Äänestystä ei voida mitätöidä.
And it is also very clear that the use of the legal basis is a subterfuge to try to invalidate the Council's common position.
On myös hyvin selvää, että oikeudellisen perustan käyttö on tekosyy sille, että neuvoston yhteinen kanta yritetään mitätöidä.
to invalidate (aussi: to void)

Synonymes anglais de « invalid »

invalid

Exemples d'usage pour « to invalidate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytyminen ei kuitenkaan mitätöi sitä.
EnglishNot just to condemn, but also to invalidate the misuse of force in politics!
Että emme pelkästään tuomitse väkivallan väärinkäyttöä politiikassa, vaan teemme sen mahdottomaksi!
EnglishThe Internet could invalidate some of these rules.
Internet voisi osittain kumota näiden säännösten voimassaolon.
EnglishFortunately this small part of the text does not invalidate the rest of its content which I regard as positive.
Onneksi tämä pieni kappale tekstiä ei tee sen koko sisältöä käyttökelvottomaksi, ja se on mielestäni myönteistä.
EnglishA territorial approach is important but does not, after all, invalidate the significance of effectiveness in cohesion policy.
Alueellinen lähestymistapa on tärkeä, mutta ei loppujen lopuksi mitätöi koheesiopolitiikan tehokkuuden merkitystä.
EnglishAs my colleague has just mentioned, it is also important that this directive does not invalidate data protection provisions, particularly those of Member States.
Kuten kollegani juuri mainitsi, on myös tärkeää, että direktiivillä ei vahingoiteta varsinkaan jäsenvaltioiden tietosuojasäännöksiä.
EnglishIn principle, fitting a car with tyres not capable of coping with its top speed could invalidate the conformity of the vehicle with the EU type approval.
Auton varustaminen renkailla, joilla ei voida ajaa auton teoreettista huippunopeutta, voi periaatteessa vesittää sen, että ajoneuvo vastaa EU:n tyyppihyväksyntää.
EnglishThis will undermine the credibility of EMU and may invalidate all the claimed advantages of a common currency and approximated budgetary and fiscal policy.
Tämä horjuttaa EMU: n uskottavuutta ja voi romuttaa kaikki edut, joita väitetään liittyvän yhteiseen valuuttaan ja lähennettyyn talousarvio- ja veropolitiikkaan.
EnglishSuch decisions outside the institutional framework should be invalid: they would invalidate the political and institutional role played by the European Parliament.
Tällaisten toimielinjärjestelmän ulkopuolella tehtyjen päätösten pitäisi olla mitättömiä: ne mitätöisivät Euroopan parlamentin poliittisen ja institutionaalisen aseman.
EnglishConsequently we are against Amendment No 10 tabled by Mr Fiori, because requesting support for 2002 and 2003 at this stage would essentially invalidate the report's main objective.
Tämän perusteella vastustamme jäsen Fiorin tarkistusta 10, sillä jos pyydämme nyt tukia vuosiksi 2002 ja 2003, se vääristäisi käytännössä tämän mietinnön keskeistä tavoitetta.
EnglishI do hope that the Council will have time to study the implications of the judgment and to identify how far it is possible to confirm, invalidate or interpret the question you have asked.
Toivon todella, että neuvostolla olisi aikaa pohtia tuomion vaikutuksia ja selvittää missä määrin esittämänne kysymys voidaan vahvistaa, kiistää tai missä määrin sitä voidaan tulkita.