« to investigate » traduction en finnois

EN

« to investigate » en finnois

FI

EN to investigate
volume_up
[investigated|investigated] {verbe}

I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
Sain sen käsityksen, että komission on tarkoitus tutkia Saksan tilanne.
I really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
Minusta meidän pitäisi todellakin tutkia, mihin nämä sokeat pisteet johtavat.
Will they please investigate where the substances came from that caused this incident?
Voisiko komissio tutkia, mistä tämän kriisin aiheuttaneet aineet olivat peräisin?

Exemples d'usage pour « to investigate » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThus concerns a few countries, but is something we should investigate further.
Toistaiseksi tämä koskee muutamia valtioita, mutta asiaa olisi tutkittava lisää.
EnglishSecondly, a committee should be set up to investigate and clarify responsibilities.
Toiseksi on luotava vastuualueiden tutkimisesta ja seulonnasta vastaava komitea.
EnglishWe want the Commission to investigate the causes of this collapse of the species.
Haluamme, että komissio tutkii, miksi näiden kalojen kannat ovat romahtaneet.
EnglishIf we only investigate individual risks, we will never have a realistic scenario.
Jos tutkimme vain yksittäisiä riskejä, emme ikinä saa totuudenmukaista kuvaa.
EnglishAnd this decision said that the Subcommittee on Human Rights would investigate it.
Päätöksessä todettiin, että ihmisoikeuksien alivaliokunta tarkastelisi asiaa.
EnglishThe Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Komissio on täysin valmis tutkimaan sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa.
EnglishAccording to the Spanish authorities, they immediately began to investigate the case.
Espanjan viranomaiset ilmoittivat aloittaneensa tapauksen tutkimukset välittömästi.
EnglishThis makes it even more difficult to investigate the crime and hence to apply the law.
Tämä hankaloittaa entisestään rikostutkintaa ja näin ollen lain soveltamista.
EnglishThis cannot go on; we also have to investigate these matters inasmuch as they affect us.
Näin ei voi jatkua, meidän täytyy myös selvittää nämä asiat omalta kohdaltamme.
EnglishThat is reason enough not to ask Russia to investigate infringements and war crimes.
Siksi ei tietenkään riitä, että vaadimme Venäjää tutkimaan hyökkäyksiä ja sotarikoksia.
EnglishParliament must investigate the misappropriation of funds by its political groups.
Parlamentin on selvitettävä poliittisten ryhmien varojen väärinkäyttö.
EnglishWe will not be fobbed off with far-fetched ideas; we want to investigate the reality.
Emme siis tyydy pelkkiin kuvitelmiin, vaan haluamme tiedostaa tosiasiat.
EnglishCould we also investigate whether we are within the law with regard to employment?
Voimmeko tarkastella myös sitä, noudatammeko työllisyyslainsäädäntöä?
EnglishI think that we need to investigate at any rate how this will take shape.
Mielestäni meidän on joka tapauksessa selvitettävä, miten tilanne kehittyy tältä osin.
EnglishMr Gawronski, we shall indeed investigate the content of that meeting.
Jäsen Gawronski, lupaamme ottaa tarkoin selvää kyseisen kokouksen sisällöstä.
EnglishWe shall investigate what has happened in the Committee on Agriculture.
Otamme selvää, mitä maataloutta käsittelevässä valiokunnassa on tapahtunut.
EnglishI shall investigate what exactly happened and why no reply has been forthcoming.
Tarkistan, mitä on tapahtunut ja miksi ette ole saanut vastausta.
EnglishI support the extension of the mandate of Europol to investigate money laundering matters.
Kannatan Europolin toimivaltuuksien laajentamista rahanpesun tutkimukseen.
EnglishI also address this to President Prodi, who promised to investigate it within the Commission.
Vetoan myös puheenjohtaja Prodiin, joka lupautui tutkimaan asiaa komissiossa.
EnglishIt would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Olisi hyödyllisempää selvittää täytäntöönpanoprosessia tarkemmin.