« invitation » traduction en finnois

EN

« invitation » en finnois

volume_up
invitation {substantif}

EN invitation
volume_up
{substantif}

invitation (aussi: call, summons)
volume_up
kutsu {substantif}
But it must not be an invitation to international migration and criminal movement.
Mutta se myöskään saa olla kutsu kansainväliselle muuttoliikkeelle ja rikollisliigoille.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Tuomio on kutsu vähentää työntekijöiden palkkoja alimmalle sallitulle tasolle.
By default, an invitation automatically expires after six hours.
Oletusarvon mukaan kutsu vanhenee automaattisesti kuuden tunnin kuluttua.
invitation
volume_up
kutsuminen {substantif}
His invitation was right, because one of the topics of the meeting was relations between the Union and Russia.
Putinin kutsuminen kokoukseen oli perusteltua, koska kokouksen yhtenä aiheena olivat unionin ja Venäjän suhteet.
In the Invite people dialog box, click Invite others, and then click Send an invitation in e-mail.
Valitse Henkilöiden kutsuminen -valintaikkunasta Kutsu muita ja valitse sitten Lähetä kutsu sähköpostitse.
In the Invite people dialog box, click Invite others, click Create an invitation file, and save the file.
Valitse Henkilöiden kutsuminen -valintaikkunasta Kutsu muita ja valitse sitten Luo kutsutiedosto ja tallenna tiedosto.
invitation (aussi: temptation, gudgeon)
volume_up
houkutus {substantif}

Exemples d'usage pour « invitation » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Tämä on mielipiteeni, ja pyydän neuvostoa toimimaan tämän kehotuksen pohjalta.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Kuitenkin se, että kutsua ei ole vielä lähetetty, on jo itsessään painostusta.
EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
Toiseksi toteamme, että jos ministeri tulee vierailulle, hän tulee kutsumatta.
EnglishThank you for the invitation to speak and also for recognizing me as Pauline Green.
Kiitän teitä puheenvuorosta ja siitä, että kutsuitte minua Pauline Greeniksi.
EnglishThat is of course an invitation to tax evasion, which occurs on a major scale.
Tämä on oikeastaan houkuttelua veronkiertoon, jota tapahtuukin siksi paljon.
EnglishIn this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
Tässä mielessä Giannakoun mietintö esittää kutsun uudistusmielisille poliitikoille.
EnglishA matter such as export refunds for live animals is an invitation to fraud.
Elävistä eläimistä maksettavat vientituet suorastaan houkuttelevat petoksiin.
EnglishThey have to have an invitation from a Russian organisation or individual.
He tarvitsevat kutsun joltakin venäläiseltä organisaatiolta tai yksityishenkilöltä.
EnglishIt is an open invitation to fraud and we therefore need to put an end to these policies.
Nuo tuet suorastaan kannustavat petoksiin, ja siksi meidän on lakkautettava ne.
EnglishWe have on occasion issued such an invitation, and we will do so again.
Olemme keskustelleet kutsusta ohimennen, ja keskustelemme siitä vielä uudestaan.
EnglishI believe that you are right to remind us of this and to extend the invitation.
Teitte mielestäni oikein, kun muistutitte tästä ja kutsuittekin heidät.
EnglishThe invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
Kehotus julistaa dementiat yhdeksi terveydenhoidon painopisteeksi on oikea.
English(The speaker stops and then resumes at the invitation of the President)
(Puhuja keskeyttää puheenvuoronsa ja jatkaa sitä sitten puhemiehen pyynnöstä.)
English(DE) Mr President, the Conference of Presidents is meeting at 17:00 at your invitation.
(DE) Arvoisa puhemies, puheenjohtajakokous kokoontuu kello 17.00 teidän kutsustanne.
EnglishWe are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Vastaamme tänään neuvoston kehotukseen, jossa se toivoi keskustelua Algeriasta.
EnglishI would like to take up that question: is there an invitation to tender?
Haluaisin ottaa tämän kysymyksen esille. Siis järjestetäänkö tarjouskilpailu?
EnglishParliament has already had talks with Mr Prodi, so an invitation did not seem necessary.
Parlamenttihan on jo keskustellut Prodin kanssa, ja tämän vuoksi kutsua ei esitetty.
EnglishOn the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Toisaalta rankaisemattomuus rohkaisee näiden rikosten tekemiseen yhä uudelleen.
EnglishIn turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
"Avunantajamaissa" puolestaan maahanmuuttajat näkevät tämän kutsuna.
EnglishOr, if you know that someone has sent you an invitation file, click Open an invitation file.
Tai jos joku on lähettänyt sinulle kutsutiedoston, valitse Avaa kutsutiedosto.