« invite me » traduction en finnois

EN

« invite me » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « invite me » employé en contexte.

Traductions similaires pour « invite me » en finnois

to invite verbe
me pronom

Exemples d'usage pour « invite me » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf you would like to invite me to a committee meeting, I would be happy to attend.
Jos haluatte kutsua minut valiokunnan kokoukseen, osallistun siihen mielelläni.
EnglishMy office is open to anyone wanting to have a coffee with me or invite me for a walk.
Toimistoni on avoinna kaikille, jotka haluavat kahvitella kanssani tai pyytää minut kävelylle.
EnglishI am sorry that you did not invite me to speak when I made the request.
Kun pyyntöni kerran huomattiin, pahoittelen, ettette suostunut siihen.
EnglishYou have been good enough to invite me, and so I shall attend.
Olitte kovin ystävällisiä kutsumalla minut mukaan. Minä aion siis myös tulla.
EnglishIt would be even more romantic if you would invite me to accompany her.
Se olisi vielä romanttisempi, jos kutsuisitte minut hänen mukaansa.
EnglishMy only regret is that you did not invite me to repeat my performance of the Ode to Joy on the bagpipes.
Pahoittelen ainoastaan, ettette pyytänyt minua toistamaan säkkipilliesitystäni .
EnglishSo it is up to you: if you invite me each month, I will be here.
Näin ollen se on teistä kiinni, jos kutsutte minut tänne joka kuukausi, en jätä tulematta.
EnglishLadies and gentlemen, I invite you to join me in a minute's silence for these two incidents.
Arvoisat kollegat, näiden kahden tapahtuman vuoksi pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden.
EnglishThere are an enormous number of sponsors ready to invite me!
Vaikka kuinka moni sponsori olisi valmis kutsumaan minut otteluun!
EnglishIt was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
EnglishLet me invite you to a calm debate about the Pact.
EnglishSalmaan wrote to me at Parliament to invite me to stay as his personal guest at the Governor's house in the Punjab.
Salmaan kirjoitti minulle parlamenttiin kutsuakseen minut henkilökohtaiseksi vieraakseen kuvernöörin asuntoonsa Punjabissa.
EnglishI wish to say, in particular to the non-attached Members, that I did not go to see their group because they did not invite me.
Haluan sanoa erityisesti sitoutumattomille jäsenille, etten käynyt heidän ryhmänsä luona, koska en saanut kutsua.
EnglishIf you really must still talk about the massive surplus mountains in the European Union, then I invite you to show me them sometime.
Jos puhutaan vieläkin Euroopan unionin suurista ylijäämistä, haluaisin pyytää teitä joskus näyttämään ne minulle.
EnglishIn the last few days many groups have been kind enough to invite me to address their meetings and to engage in building this consensus.
Viime päivinä monet ryhmät ovat ystävällisesti kutsuneet minut puhumaan kokouksiinsa ja osallistumaan tämän yhteisymmärryksen luomiseen.
EnglishFor my own part, I prefer, when you invite me to come, to make clear what is at stake, to be able to come armed with facts and figures.
Omalta osaltani, kun minut kutsutaan tänne, haluan selvittää, mistä on kyse, haluan tulla paikalle mukanani tarvittavat tosiasiat ja luvut.
EnglishCriticising their absence when we had not even taken the trouble to invite them appears to me to be bordering on the ridiculous and bad faith.
Heidän poissaolonsa arvosteleminen tässä tapauksessa, kun emme edes vaivautuneet kutsumaan heitä, on minusta naurettavaa ja osoittaa hyvän tahdon puutetta.
EnglishIn fact, Mr Miller should be receiving an invitation from me, so I am pleased to say that I had already anticipated what he was going to invite me to do tonight.
Itse asiassa jäsen Millerin pitäisi saada minulta kutsu, joten olen iloinen voidessani sanoa, että olen jo ennakoinut, mitä hän oli aikonut pyytää minua tekemään tänä iltana.
EnglishI should like to say to the Chairman of the Committee on International Trade: I am at your disposal and the disposal of your committee whenever you invite me to participate in your proceedings.
Haluan sanoa kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajalle: olen käytettävissänne ja valiokuntanne käytettävissä aina kun kutsutte minut osallistumaan menettelyihinne.

Autres mots

English
  • invite me