« invite them » traduction en finnois

EN

« invite them » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « invite them » employé en contexte.

Traductions similaires pour « invite them » en finnois

to invite verbe
them pronom

Exemples d'usage pour « invite them » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe failure to invite them is simply not an acceptable way of working.
On yksinkertaisesti mahdotonta hyväksyä sitä, että heitä ei kutsuttu neuvotteluihin.
EnglishI think that is a great pity and I would invite Members to read them.
Se on mielestäni sääli, ja kehottaisin jäseniä lukemaan tarkistukset.
EnglishThat's why I was there, I wanted to invite them to look and explore.
Siksi olin siellä, halusin kutsua heidät katsomaan ja tutustumaan.
EnglishI ask you to invite them formally to abstain from signing the agreement.
Pyydän, että esitätte näille toimielimille virallisen kehotuksen olla allekirjoittamatta sopimusta.
EnglishThis is almost illegal fishing and there is no way we should invite them to join the EU.
Tämä on likimain laitonta kalastusta, eikä meidän millään muotoa pidä kutsua heitä liittymään EU:hun.
EnglishYou can also use Tap and Do to invite them into a game you're playing or the app you're using.
Yhteys napauttamalla -toiminnon avulla voit myös kutsua hänet peliin tai käyttämääsi sovellukseen.
EnglishI will send the letter to the Italian Members of Parliament too and invite them to support the initiative.
Lähetän kirjeen myös parlamentin italialaisille jäsenille ja kehotan heitä kannattamaan aloitetta.
EnglishInstead, the EU Member States should lodge a protest with the United States, and invite them to end these tests.
Niiden pitää sen sijaan esittää vastalause Yhdysvalloille ja pyytää sitä lopettamaan kokeet.
EnglishI cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
Kehotan sydämellisesti heitä osallistumaan pyöreän pöydän keskusteluun ja kertomaan, miksi mietintömme on vaarallinen.
EnglishI invite them to do so here and now.
Pyydän teitä tänään toimimaan osaltanne tämän hyväksi.
EnglishWe must tell them that the EU's door is open and we hope to invite them in as soon as possible.
Viestimme näille maille on, että Euroopan ovet ovat avoinna ja että tavoitteena on myös niiden liittyminen unioniin mahdollisimman pian.
EnglishAnd I invite them to search their consciences.
EnglishIf so, I invite them to do so now.
EnglishWe invite them to be part of the global economy, so that they can come and sit at the tables in Seattle for the WTO discussions.
Kutsumme heitä mukaan maailmanlaajuiseen talouteen, niin että he voivat istuutua Seattlessa WTO:n neuvottelupöytään.
EnglishI should like to invite them to Belgium.
EnglishI invite them to reflect on this.
EnglishThe Committee on Women' s Rights and Equal Opportunities is proposing only a few amendments and I would invite you to support them.
Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta esittää vain muutaman tarkistuksen, ja pyydän teiltä sydämellisesti tukeanne.
EnglishYou can meet these specialists personally at various EU-focused events or invite them to speak at your own event.
Asiantuntijoita on mahdollista tavata henkilökohtaisesti erilaisissa EU-aiheisissa tapahtumissa. Voit myös kutsua asiantuntijan puhumaan omaan tapahtumaasi.
EnglishAnyway I would invite them not to waste time because, under the water framework directive, the delay is mounting up and our seas cannot wait.
Kehotan niitä joka tapauksessa toimimaan viipymättä. Vesidirektiivin suhteen, viivästys vain lisääntyy, ja merillä ei ole aikaa odottaa.
EnglishConnect With Friends - Use your Origin ID to find your friends, see the games they play, and invite them into the game you’re playing.
Pidä yhteyttä ystäviin - Origin ID:si avulla voit löytää ystäväsi, nähdä heidän pelaamansa pelit ja kutsua heidät peliin, jota olet pelaamassa.

Autres mots

English
  • invite them