« invite you » traduction en finnois

EN

« invite you » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « invite you » employé en contexte.

Traductions similaires pour « invite you » en finnois

to invite verbe
you pronom
you
Finnish

Exemples d'usage pour « invite you » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten.
EnglishPerhaps you will invite us into your group one day so that we can share in your joy.
Kenties voitte kutsua meidät joskus ryhmänne kokoukseen, niin voimme jakaa ilonne.
EnglishI therefore invite you, and the Council, to give it serious consideration.
Siksi kehotan komissiota ja neuvostoa harkitsemaan tarkistusta perusteellisesti.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Pyydän teitä hyväksymään tämän lähestymistavan, koska meillä ei ole parempaakaan.
EnglishMrs Ferrero-Waldner, I invite you to reply to Mr Camisón Asensio's question.
Rouva Ferrero-Waldner, kehotan teitä vastaamaan herra Camisónin kysymykseen.
EnglishI invite you to see the results in the second edition of the Scoreboard.
Kehotan teitä tutustumaan tulostaulun toiseen painokseen sisältyviin tuloksiin.
EnglishI can do even better than that: I could invite you to the Oval to watch a test match.
Tai vielä parempi: voisin kutsua teidät Oval-kentälle seuraamaan maaottelua.
EnglishMrs Wulf-Mathies, I invite you to reply to Pedro Marset Campos' question.
Rouva Wulf-Mathies, kehotan teitä vastaamaan herra Pedro Marsetin kysymykseen.
EnglishMr Henderson, I invite you to reply to Mrs Kestelijn-Sierens' question.
Herra Henderson, kehotan teitä vastaamaan rouva Kestelijn-Sierensin kysymykseen.
EnglishI now invite you to take the floor and give your message to the European Parliament.
Pyydän teitä nyt käyttämään puheenvuoron ja antamaan viestinne Euroopan parlamentille.
EnglishIt is now my great honour and privilege to invite you to address the House.
Nyt minulla on suuri kunnia kutsua teidät pitämään puheenne parlamentissa.
EnglishThey can only invite you to participate in programs that are installed on your computer.
Voit kuitenkin osallistua vain ohjelmiin, jotka on asennettu tietokoneeseesi.
EnglishMr Henderson, I invite you to reply to Mr Blak's concerns about that Jaguar.
Herra Henderson, kehotan teitä vastaamaan herra Blakin tätä Jaguaria koskevaan huoleen.
EnglishMr President-in-Office of the Council, I invite you to take initiatives along these lines.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kehotan teitä tekemään tämän mukaisia aloitteita.
EnglishMrs Ferrero-Waldner, I invite you to reply to Mr Macartney's question.
Rouva Ferrero-Waldner, kehotan teitä vastaamaan herra Macartneyn kysymykseen.
EnglishI invite you to support it.
Tämä on tarkoituksena tarkistuksessa 40, jota varten pyydän tukeanne.
EnglishMrs Ferrero-Waldner, I invite you to reply to Mr McCartin's question.
Rouva Ferrero-Waldner, kehotan teitä vastaamaan herra McCartinin kysymykseen.
EnglishHowever, as far as the future is concerned, I should like to invite you to go even further.
Haluan kuitenkin pyytää teitä menemään tulevaisuudessa vieläkin pidemmälle.
EnglishI invite you today to vote in favour of the conclusion of this procedure.
Kehotan teitä äänestämään tänään tämän menettelyn päättämisen puolesta.
EnglishI invite all of you who would like to discuss how we could go about this to the Members' bar.
Kutsun kaikki, jotka haluavat keskustella asiasta lisää, Members' bar -ravintolaan.

Autres mots

English
  • invite you