« invoice » traduction en finnois

EN

« invoice » en finnois

volume_up
invoice {substantif}
FI
volume_up
voice {substantif}

EN invoice
volume_up
{substantif}

invoice (aussi: bill, calculation, check, count)
volume_up
lasku {substantif}
To make sure that an invoice is legitimate, you can verify the digital signature.
Tarkistamalla digitaalisen allekirjoituksen voit varmistaa, että lasku on oikea.
An invoice is a business document that must fulfil the requirements of the Value-Added Tax Act.
Lasku on liiketaloudellinen asiakirja, jonka on täytettävä arvonlisäverolain vaatimukset.
There are two payment options available depending on the volume purchased: credit card and invoice.
Maksuvaihtoehtoja on kaksi, hankinnan suuruudesta riippuen joko luottokortti tai lasku.

Exemples d'usage pour « invoice » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishAccording to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
EnglishThis is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
EnglishTax administrations are quite entitled to ask for the details on an invoice or whatever to be translated.
Veroviranomaiset ovat oikeutettuja käännättämään laskussa annetut tiedot.
EnglishThe data content of an invoice is defined in the Finnish VAT Act.
Laskun tietosisältö on määritelty Suomen arvonlisäverolaissa.
EnglishIt is our company policy to invoice only in Euros.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
EnglishThe Commission proposed that the invoice should have a single number.
EnglishOur records show that the invoice still has not been paid.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
EnglishClick the link and follow the instructions to upload your invoice and verify the digital signature.
Napsauta linkkiä ja noudata ohjeita, niin voit ladata laskun sivustoon ja tarkistaa digitaalisen allekirjoituksen.
EnglishToday, the right is presenting the invoice to the citizens.
EnglishThis represents nearly seven times more than the amounts invoice in 1999 and more than three times the amount invoiced in 2001.
Se on miltei seitsemän kertaa enemmän kuin vuonna 1999 ja yli kolme kertaa niin paljon kuin vuonna 2001.
EnglishImprovements have been made, such as the invoice register or the contractors’ database.
Edistystä on kuitenkin saavutettu esimerkiksi laskujen kirjausjärjestelmässä ja toimeksisaajista pidettävässä tietokannassa.
EnglishThis VAT will not be shown in the invoice.
EnglishTo add payment methods in the Office 365 portal, see Update your credit card information and Pay by invoice.
Lisätietoja maksutapojen lisäämisestä Office 365 -portaaliin on ohjeaiheissa Luottokorttitietojen päivittäminen ja Maksaminen laskulla.
EnglishPublic institutions are the real problem: here, the proposal is for a maximum payment period of 60 days from the invoice date.
Ongelmallisia ovat julkiset laitokset: niiden enimmäismaksuajaksi on ehdotettu 60 kalenteripäivää laskun päiväyksestä.
EnglishHowever, customers very frequently sign the registration form or invoice without even reading the contractual clauses overleaf.
Asiakkaat kuitenkin allekirjoittavat rekisteröitymisen tai laskun hyvin usein edes lukematta kääntöpuolen sopimuslausekkeita.
EnglishFor those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.
Palvelut, joita tarjotaan konkreettista provisiota vastaan ja joista annetaan hinnasto, eivät muodosta tilastollista ongelmaa.
EnglishIn March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.
Maaliskuussa 2008 järjestö sai viiden vuoden sähkönkulutuksesta laskun, joka oli yhteensä 7540,37 Englannin puntaa ja, järjestö joutui ottamaan velkaa sen vuoksi.
EnglishTo qualify for invoicing, the total invoice must be equal or greater than $500 per month in the United States, $50 in India, or $250 in all other countries.
Laskulla voidaan maksaa, jos hankinnan kokonaishinta ylittää 500 USD kuukaudessa Yhdysvalloissa, 50 USD Intiassa ja 250 USD kaikissa muissa maissa.
EnglishBack home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
Kotimaahan palattuaan hän sai hoidosta laskun, josta hänen kotimaansa sairausvakuutuslaitos ei maksanut hänelle palautusta: lääkäri oli hoitanut Ewaa yksityispotilaana.
EnglishIn addition, electronic invoicing will result in savings for companies as the cost of sending and handling an electronic invoice is far lower than a paper invoice.
Elektroninen laskutus merkitsee myös säästöjä yrityksille, sillä elektronisen laskun lähettämis- ja käsittelykustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin paperilaskujen.