EN inward
volume_up
{adjectif}

inward (aussi: domestic, internal, indoor, interior)
volume_up
sisä- {adj.}
inward (aussi: inside, internal, interior)
In the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Aristoteleen sanoin tärkeintä ei ole ulkonäkö vaan sisäinen merkitys.

Synonymes anglais de « inward »

inward
ward

Exemples d'usage pour « inward » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhat Zimbabwe needs is much more inward investment from outside the country.
Zimbabwe tarvitsee useampia ulkomaisista lähteistä tulevia kotimaan investointeja.
EnglishInward processing would then open the door to cereal imports from the world market.
Aktiivinen jalostusmenettely avaa silloin oven viljan tuonnille maailmanmarkkinoilta.
EnglishEntry into the Union should trigger inward investment, which Romania badly needs.
EU-jäsenyyden pitäisi tuoda mukanaan Romanian kipeästi tarvitsemia ulkomaisia investointeja.
EnglishThis will not be done if we forsake these goals to promote inward-looking aims.
Tämä ei toteudu, jos hylkäämme nämä päämäärät edistääksemme sisäänpäin katsovia tavoitteita.
EnglishI actually see it as direct inward investment and, therefore, a very positive thing.
Itse asiassa pidän sitä suorana investointina EU:hun ja siksi erittäin myönteisenä asiana.
EnglishOne last point: I find the European Council extremely inward-looking.
Vielä viimeinen huomautus: minusta Eurooppa-neuvosto on hyvin sisäänpäin kääntynyt.
EnglishEurope cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
Eurooppa ei voi vain katsoa sisäänpäin näissä kokouksissa, vaan meidän on katsottava ulospäin.
EnglishThis, however, does not mean that the Union must become inward-looking.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että unionin on käännyttävä sisäänpäin.
EnglishI am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
Suhtaudun varauksella kysymykseen ulospäin ja sisäänpäin kääntymisestä.
EnglishThe European Union has never been inward-looking and short-sighted.
Euroopan unioni ei ole koskaan ollut sisäänpäinkääntynyt eikä lyhytnäköinen.
EnglishOur Union is not, and must never become, an inward looking one.
Unionimme ei ole sisäänpäin suuntautuva, eikä siitä pidä koskaan sellaista tullakaan.
EnglishSo what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Ulospäin katsomisen sijasta, meidän on katsottava sisällemme.
EnglishWhat are the current inward and outward figures for Greece in this sector?
Mitkä ovat tämänhetkiset tuonnin ja viennin määrät Kreikassa?
EnglishAt the same time we are the most open to inward investors in the world.
Samanaikaisesti olemme kaikkein avoimimpia omiin maihimme tehtäviä sijoituksia kohtaan maailmassa.
EnglishBut it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
Korostan kuitenkin sitä, että tarvitsemme sekä sisäisen että ulkoisen laivanrakennuspolitiikan.
EnglishI reject this notion of a fortress Europe which is inward-looking.
Torjun tämän Eurooppa-linnoituksen, joka vetäytyy kuoreensa.
EnglishBut the regulation changes the essence of inward processing.
Asetus kuitenkin muuttaa aktiivisen jalostusmenettelyn luonnetta.
EnglishInstead, the EU has chosen an inward-looking language policy.
Sen sijaan EU on valinnut sisäänpäin kääntyneen kielipolitiikan.
EnglishWe need to realize that a clean environment makes a region more attractive to inward investment.
Meidän on myönnettävä, että hyvä ympäristö tekee alueesta houkuttelevamman yritysten perustamiselle.
EnglishI am proud of our record in securing inward investment.
Olen ylpeä menestyksestämme sisäisten investointien turvaamisessa.