« inward investment » traduction en finnois

EN

« inward investment » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « inward investment » employé en contexte.

Traductions similaires pour « inward investment » en finnois

inward adjectif
ward substantif
to ward verbe
Finnish
investment substantif
to invest verbe

Exemples d'usage pour « inward investment » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWhat Zimbabwe needs is much more inward investment from outside the country.
Zimbabwe tarvitsee useampia ulkomaisista lähteistä tulevia kotimaan investointeja.
EnglishEntry into the Union should trigger inward investment, which Romania badly needs.
EU-jäsenyyden pitäisi tuoda mukanaan Romanian kipeästi tarvitsemia ulkomaisia investointeja.
EnglishI actually see it as direct inward investment and, therefore, a very positive thing.
Itse asiassa pidän sitä suorana investointina EU:hun ja siksi erittäin myönteisenä asiana.
EnglishWe need to realize that a clean environment makes a region more attractive to inward investment.
Meidän on myönnettävä, että hyvä ympäristö tekee alueesta houkuttelevamman yritysten perustamiselle.
EnglishI am proud of our record in securing inward investment.
Olen ylpeä menestyksestämme sisäisten investointien turvaamisessa.
EnglishAs Mrs in 't Veld and Mr Casa said, there are other factors influencing inward investment positions.
Kuten jäsen in 't Veld ja jäsen Casa totesivat, EU:hun tehtyjen investointien kokonaismäärään vaikuttavat muutkin tekijät.
EnglishIn 2007, EU inward investment in China was EUR 7.16 billion, while China's inward investment in the EU was only EUR 0.6 billion.
Vuonna 2007 EU investoi Kiinaan 7,16 miljardia euroa, kun taas Kiina investoi EU:hun vain 0,6 miljardia euroa.
EnglishThe country's economy is showing strong growth of 8% and inward investment has this year been in the order of EUR 700 million.
Maan talous kasvaa vahvasti, kahdeksan prosenttia vuodessa, ja kotimaisten investointien arvo kuluvana vuonna on noin 700 miljoonaa euroa.
EnglishAlready, our failure to join the Single Currency area is costing us billions in inward investment and tens of thousands of jobs.
Emme liittyneet yhteisvaluutta-alueeseen, mikä maksaa meille miljardeja maahan suuntautuvien investointien osalta ja kymmeniätuhansia työpaikkoja.
English- The amendments are inadmissible on the following grounds: the objectives of the Fund do not include promoting large-scale inward investment.
. (EN) Tarkistuksia ei voida ottaa käsiteltäviksi seuraavista syistä: rahaston tavoitteisiin ei kuulu suurten sisäisten sijoitusten edistäminen.
EnglishJapan is faced with an intensive task of restoring its devastated territories, which will require significant resources, including inward investment.
Japanilla on paljon tehtävää tuhoutuneiden alueiden palauttamisessa entiseen tilaansa, mihin tarvitaan huomattavasti voimavaroja, kuten sisäisiä investointeja.
EnglishIsolation in Europe would only bring economic uncertainty to our country, which has a high level of inward investment comprising hundreds of thousands of jobs.
Euroopasta eristäytyminen aiheuttaisi vain taloudellista epävarmuutta maallemme, jossa sisäisen investoinnin taso on korkea, mikä luo satojatuhansia työpaikkoja.
EnglishThere is no denying that modernization of infrastructure and communications systems throughout the world has created enormous competition for inward investment.
Infrastruktuurien ja viestintäjärjestelmien maailmanlaajuinen uudenaikaistuminen on todellisuudessa luonut sijoitusten sijaintien erittäin kovan kilpailutilanteen.
EnglishThese guidelines provide that Objective 1 regions will be entitled to grant aid to endogenous and inward investment companies setting up within their localities to a ceiling of 40 %.
Suuntaviivoissa määrätään, että tavoitteen 1 alueet voivat myöntää tukea seudulle asettuville ja sinne investoiville yrityksille 40 %: n ylärajaan asti.
EnglishWe are encouraging each association agreement signatory to agree on free trade arrangements with the others so as to facilitate economic cooperation and inward investment.
Me rohkaisemme assosiaatiosopimuksen allekirjoittajia sopimaan vapaakauppajärjestelyistä toistensa kanssa taloudellisen yhteistyön ja sisäisten investointien helpottamiseksi.
EnglishInward investment, the development of civil society, small businesses and citizens' rights and freedoms, are also part of the democratic process that is starting to come together.
Myös Irakiin tehtävät investoinnit, kansalaisyhteiskunnan kehittäminen sekä pienyritysten ja kansalaisten oikeudet ja vapaudet ovat osa demokratiaa, joka on toteutumassa.

Autres mots

English
  • inward investment