« inward looking » traduction en finnois

EN

« inward looking » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « inward looking » employé en contexte.

Traductions similaires pour « inward looking » en finnois

inward adjectif
ward substantif
to ward verbe
Finnish
to look verbe
look substantif

Exemples d'usage pour « inward looking » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis will not be done if we forsake these goals to promote inward-looking aims.
Tämä ei toteudu, jos hylkäämme nämä päämäärät edistääksemme sisäänpäin katsovia tavoitteita.
EnglishOne last point: I find the European Council extremely inward-looking.
Vielä viimeinen huomautus: minusta Eurooppa-neuvosto on hyvin sisäänpäin kääntynyt.
EnglishThis, however, does not mean that the Union must become inward-looking.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että unionin on käännyttävä sisäänpäin.
EnglishThe European Union has never been inward-looking and short-sighted.
Euroopan unioni ei ole koskaan ollut sisäänpäinkääntynyt eikä lyhytnäköinen.
EnglishOur Union is not, and must never become, an inward looking one.
Unionimme ei ole sisäänpäin suuntautuva, eikä siitä pidä koskaan sellaista tullakaan.
EnglishBut it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
Korostan kuitenkin sitä, että tarvitsemme sekä sisäisen että ulkoisen laivanrakennuspolitiikan.
EnglishI reject this notion of a fortress Europe which is inward-looking.
Torjun tämän Eurooppa-linnoituksen, joka vetäytyy kuoreensa.
EnglishInstead, the EU has chosen an inward-looking language policy.
Sen sijaan EU on valinnut sisäänpäin kääntyneen kielipolitiikan.
EnglishMr Rouček mentioned the criticism sometimes directed at the European Union that it is too inward looking.
Jäsen Rouček kertoi Euroopan unionia arvosteltavan toisinaan siitä, että se on vajonnut liiaksi itseensä.
EnglishIt has been too inward-looking in the way it has functioned and changes there could be productive.
Komitean toimintatapa on ollut liian sisäänpäin kääntynyt, ja sitä muuttamalla voitaisiin saada tuloksia aikaan.
EnglishFor a long time it has been a very inward-looking country.
Se oli pitkään varsin sisäänpäin kääntynyt valtio.
EnglishWhat a sad, inward-looking, almost ostrich-like speech that was from Commissioner Wallström.
Miten surullisesti, sisäänpäin kääntyneesti ja lähes strutsin lailla piilottelevasti jäsen Wallström puheenvuoronsa esittikään.
EnglishIt is quite essential to obtain socio-economic supervision over the structurally inward-looking European Central Bank.
On aivan välttämätöntä saada rakenteeltaan umpisilmäiselle Euroopan keskuspankille sosiaalistaloudellinen valvonta.
EnglishWe are not alone, however, and it would be irresponsible to become inward-looking, convinced that self-interest can be effective.
Emme ole kuitenkaan yksin, ja olisi vastuutonta muuttua itsekeskeiseksi ja olla varma, että oma edun tavoittelu voi olla tehokasta.
EnglishThis is what is expected of a Europe that must continue to show solidarity and be open to the world rather than inward-looking.
Tätä nimittäin odotetaan Euroopalta, jonka on edelleen osoitettava solidaarisuutta ja oltava avoin maailmalle. Se ei saa käpertyä itseensä.
EnglishAnd if we want to bring our partner countries, Norway and Iceland, with us, then we have to reach out and not be inward-looking.
Jos haluamme ottaa mukaan kumppanivaltiomme Norjan ja Islannin, meidän on suuntauduttava niitä kohti emmekä saa olla sisäänpäin kääntyneitä.
EnglishHistory teaches us that, when we were divided and inward-looking, Europe was in crisis, a war was being fought, civil wars were constantly being fought.
Historia kertoo meille, että kansallissotia käytiin jatkuvasti silloin, kun Eurooppa oli jakautunut ja sisäänpäinkääntynyt.
EnglishA discussion on priorities should include economic policy, but our economic policies are all inward-looking and only concern the interior of Europe.
Kun puhutaan prioriteeteista, on puhuttava myös talouspolitiikasta, mutta meidän kaikissa talouspolitiikoissamme keskitytään vain Eurooppaan.
EnglishMost important of all, however, is the fact that having the Treaty of Lisbon in place will close the chapter on an inward-looking phase of EU cooperation.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että voimaantullessaan Lissabonin sopimus päättää EU:n yhteistyön sisäänpäin kääntyneen vaiheen luvun.
EnglishThis report remains in the tradition of this inward-looking fortress Europe, in defiance of its own interests, particularly its demographic ones.
Mietintö pysyy uskollisena tälle sisäänpäin kääntyneelle Euroopan linnakkeelle piittaamatta Euroopan eduista, etenkään väestökehitykseen liittyvistä.

Autres mots

English
  • inward looking