« ipso » traduction en finnois

EN

« ipso » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « ipso » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « ipso » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt was formerly the case that interference in human genetic identity was not supported in Europe and that the commercialisation of the human body and its parts was ipso facto outlawed.
Aikaisemmin EU:ssa ei suvaittu sekaantumista ihmisen geeniperimään, ja siispä ihmiskehon ja sen osien kaupallistaminen oli kielletty.
EnglishOn the Weber report, I would like to say that I think illegal immigration should be considered as ipso facto presenting the possibility that people will abscond.
Manfred Weberin mietinnöstä haluan sanoa, että mielestäni laittoman maahanmuuton olisi katsottava tosiasiassa edustavan sitä mahdollisuutta, että ihmiset pakenevat.
EnglishIt will have a negative impact on the vehicle mass, on vehicles' aerodynamic properties and, consequently, on fuel consumption and ipso facto on the environment.
Sillä on kielteinen vaikutus ajoneuvojen massaan, niiden aerodynaamisiin ominaisuuksiin, ja näin ollen polttoaineen kulutukseen ja asiasta itsestään johtuen ympäristöön.
EnglishThey therefore ipso facto raise the question of coordinating the common concepts used and I think that we need to pay attention to this when the amendments are finalised.
Tätä ei pidä unohtaa. Tilanne siis edellyttää käytettyjen yhteisten käsitteiden yhteensovittamista ja mielestäni tämä täytyy ottaa huomioon loppuvalmistelun aikana.
EnglishThat means that each national authority must recognise ipso facto, with minimal checks, a request to hand over a person made by the judicial authority of another Member State.
Se edellyttää, että kaikki kansalliset viranomaiset tunnustavat tosiasiallisesti ja minimaalisten tarkastusten jälkeen toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen esittämän luovutuspyynnön.

Autres mots

English
  • ipso