« ironically » traduction en finnois

EN

« ironically » en finnois

volume_up
iron {substantif}

EN ironically
volume_up
{adverbe}

ironically
Ironically, the latter has been responsible for instituting one of the bloodiest regimes in the world.
Ironisesti voidaan todeta, että sen perustama hallinto on maailman julmimpia.
En sano tätä mitenkään ironisesti.
But I will not withdraw what I said ironically unless Mr Schulz withdraws the personal insults he made.
En kuitenkaan peru sitä, mitä sanoin ironisesti, ellei jäsen Schulz peru henkilökohtaisia solvauksiaan.

Synonymes anglais de « iron »

iron

Exemples d'usage pour « ironically » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIronically, some of that advice was supported through EU and Member State funding.
On nurinkurista, että tätä neuvontaa osittain tuettiin EU:n ja jäsenvaltioiden rahoituksen kautta.
EnglishIronically, these workers were involved in building a law court.
On ironista, että nämä työntekijät osallistuivat oikeustalon rakentamiseen.
EnglishIronically, all these measures are described as progress.
Keskeisenä ajatuksena on, että kaikkia näitä toimia nimitetään edistykseksi.
EnglishIronically, these fraudulent companies quote EU law in order to intimidate their targets further.
Ironista kyllä, nämä vilpilliset yhtiöt lainaavat EU:n lakia pelotellakseen kohteitaan lisää.
EnglishThis divergence has, ironically you might say, been exacerbated by the annulment of the previous directive.
Entisen direktiivin kumoaminen on, ehkä ironista kyllä, pahentanut tätä kirjavuutta.
EnglishIronically, all three countries are cited in the resolution.
Ironista kyllä, kaikki nämä kolme maata mainitaan päätöslauselmassa.
EnglishIronically that is what is happening in my own country, Malta.
Ironista kyllä, nimenomaan näin tehdään kotimaassani Maltassa.
EnglishIronically, sustained high oil prices are just what is needed to reduce CO2 emissions.
Ironista kyllä, öljyn korkeana pysyvät hinnat ovat juuri sitä, mitä tarvitaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
EnglishToday, ironically in the Dublin district court, sex assault charges against this individual were dropped.
Tänään ironista kyllä Dublinin piirioikeus hylkäsi tätä henkilöä vastaan seksuaalisesta väkivallasta nostetut syytteet.
EnglishThese flaws we ignored, ironically, because of the false sense of security created by a successful euro.
Ironista kyllä, jätimme nämä viat huomiotta, koska euron menestys tuuditti meidät valheelliseen turvallisuuden tunteeseen.
EnglishWhen we met her, she had unfortunately changed her mind; when I say 'unfortunately' I mean it ironically.
Kun tapasimme hänet, hän oli valitettavasti muuttanut mieltään; kun sanon ”valitettavasti”, tarkoitan sitä ironisessa mielessä.
EnglishI said it ironically; he did that maliciously!
EnglishIt has had two periods of independence: firstly, ironically, after the Thirty Years War and, secondly, in 1918.
Se on ollut itsenäinen kahtena ajanjaksona: ensin, ironista kyllä, kolmikymmenvuotisen sodan jälkeen ja toiseksi vuonna 1918.
EnglishIronically and strangely, this was the responsibility not of the Scottish arm of the British Government but of the English ministry.
Ironista ja kummaa kyllä, se ei kuulunut brittihallituksen skottiosan vaan englantilaisen ministeriön vastuualueeseen.
EnglishThe block of flats was home to an Internet user, a student who had the courage to describe the current government's actions ironically.
Kerrostalossa asui Internetin käyttäjä, opiskelija, joka uskalsi kuvata nykyisen hallituksen toimia ironiseen sävyyn.
EnglishThe Ombudsman has been signally successful in his activities, but ironically his success has provoked more interest.
Oikeusasiamies on merkittävän menestyksekäs toiminnassaan, mutta on ironista, että hänen onnistumisensa on herättänyt lisää kiinnostusta.
EnglishIronically though, these acts caused the opposite effect: they strengthened the identity and the determination of our people.
Kuitenkin ironista kyllä, nuo toimet saivat aikaan aivan päinvastaisen vaikutuksen: ne vahvistivat kansamme identiteettiä ja päättäväisyyttä.
EnglishI said what I said ironically.
EnglishIronically this has happened in connection with the construction of a railway tunnel, in other words, environmentally friendly transport.
On kohtalon ivaa, että tällaista tapahtuu juuri kun rakennetaan tunnelia rautatielle, eli ympäristöystävälliselle kuljetusmuodolle.
EnglishIronically enough, the Forum aims to address the problem of the lack of access to water experienced by billions of people throughout the world.
On ironista, että foorumissa on määrä käsitellä vedensaantia koskevaa ongelmaa, joka koskee miljardeja ihmisiä koko maailmassa.