« irrational » traduction en finnois

EN

« irrational » en finnois

EN irrational
volume_up
{adjectif}

irrational
This option would be environmentally dishonest and economically irrational.
Tämä vaihtoehto olisi ympäristön kannalta valheellinen ja taloudellisesti irrationaalinen.
Altogether this is an ill-conceived, irrational and ultimately unnecessary piece of legislation.
Tämä on kaiken kaikkiaan huonosti suunniteltu, irrationaalinen ja viime kädessä tarpeeton säädös.
. - The nuclear crisis in Japan set into motion a number of ideas that amount to an irrational tsunami.
Japanin ydinvoimalakriisi sai liikkeelle joukon ajatuksia, jotka ovat kuin irrationaalinen tsunami.
irrational (aussi: illogical)
Kaikki tämä on meistä liiallista ja epäloogista.

Synonymes anglais de « irrational »

irrational
rational

Exemples d'usage pour « irrational » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMr President, behaviour which is apparently irrational usually has an explanation.
Arvoisa puhemies, ilmiselvästi järjenvastaiselle käytökselle löytyy yleensä selitys.
English11:05 I'll give you a couple of more examples on irrational decision-making.
11:05 Annan teille muutaman lisäesimerkin irrationaalisesta päätöksenteosta.
EnglishWe should be ashamed of these decisions, because they are irrational and nonsensical.
Meidän pitäisi hävetä näitä päätöksiä, sillä ne ovat järjettömiä ja typeriä.
EnglishOur debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
Keskustelemme kemikaaleista liian usein hyvin irrationaalisella tasolla.
EnglishA range of psychological disorders lead to irrational eating disorders.
Erilaiset psykologiset häiriöt voivat johtaa epäterveellisiin syömishäiriöihin.
EnglishIn fact he is an irrational leader in control of very dangerous weapons.
Hän on tosiasiassa hullu johtaja, jolla on hallussaan erittäin vaarallisia aseita.
EnglishKnowing all this, why would President Bush take this irrational decision?
Miksi presidentti Bush tekisi tämän järjettömän päätöksen tästä kaikesta tietoisena?
EnglishIn places the directive is also irrational, and it will create more red tape.
Jotkin direktiivin kohdat ovat myös aivan järjettömiä, ja direktiivi vain lisää byrokratiaa.
EnglishWe hope that that decision will be modified by the Grand Chamber since it is clearly irrational.
Toivomme, että suuri jaosto muuttaa päätöstä, koska se on selvästikin järjetön.
EnglishTaking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
Ottaen huomioon, että verojärjestelmä on vaikeaselkoinen ja järjetön, äänestin tekstiä vastaan.
EnglishThis resulted in a highly irrational situation, as one might imagine.
Tämä johti hyvin järjenvastaiseen tilanteeseen, kuten voidaan kuvitella.
EnglishIt is a hot topic, because it has provoked near-irrational reactions.
Se on kuuma aihe, sillä se on synnyttänyt lähes järjettömiä reaktioita.
EnglishPresident Bush's decision to impose steel tariffs is irrational.
Presidentti Bushin päätös määrätä teräkselle tuontivero on järjenvastainen.
EnglishThe United States' opposition to the Court is totally irrational.
Yhdysvaltojen syyt vastustaa tuomioistuinta ovat täysin järjenvastaisia.
EnglishThe principle is irrational and may well lead to arbitrary decisions being made.
EnglishIt is essential to guard against seeing everything in black and white in a completely irrational way.
On tärkeää varoa suhtautumasta kaikkeen järjettömän mustavalkoisesti.
EnglishHow do we make allowances for the irrational or the emotional?
Mitä tehdä irrationaalisen ja tunteisiin liittyvän osuuden osalta?
EnglishSo no, I think that rituals are, by nature, irrational.
Siis ei, uskon, että kaikki rituaalit ovat luonteeltaan irrationaalisia.
EnglishMy view is that in doing so, we are only sending out an indefensible, irrational political signal.
Mielestäni tällä päätöksellä annetaan järjetön poliittinen viesti, joka ei ole puolusteltavissa.
EnglishThe present approach is mediocre and irrational - so I am delighted that it is to be changed.
Nykyinen muoto kertoo keskitiestä ja järjenvastaisuudesta - olen iloinen, että se on tarkoitus muuttaa!