« irredeemably » traduction en finnois

EN

« irredeemably » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irredeemably » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irredeemably » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn any case, when one right is sacrificed to protect another, both are lost irredeemably, make no mistake.
Kun yksi oikeus on uhrattava toisen oikeuden puolustamiseksi, ne molemmat on väistämättä menetetty.
EnglishMadam President, terrorism is irredeemably evil.
(EN) Arvoisa puhemies, terrorismin pahuutta ei lievitä mikään.
EnglishAs for civil protection, making savings might mean becoming irredeemably poorer and our collective future being severely compromised.
Pelastuspalvelun alalla säästöt voivat merkitä lopullista köyhtymistä ja vakavaa uhkaa yhteiselle tulevaisuudellemme.
EnglishIt is important to emphasise that a whole series of pre-training measures is included, intended to reach the categories of people who would otherwise be irredeemably lost.
On tärkeää korostaa lukuisien ennakoivaan koulutukseen liittyvien toimien hyväksymistä, joilla pyritään tavoittamaan ne ryhmät, jotka muuten saatetaan peruuttamattomasti kadottaa.

Autres mots

English
  • irredeemably