« irrefutably » traduction en finnois

EN

« irrefutably » en finnois

EN irrefutably
volume_up
{adverbe}

irrefutably
Se on todistettu kiistämättömästi.
Mr President, the crisis which has affected the European Union in recent months has shown irrefutably how important the internal market is for the functioning of the entire Union.
Arvoisa puhemies, Euroopan unioniin viime kuukausina vaikuttanut kriisi on osoittanut kiistämättömästi, miten tärkeät sisämarkkinat ovat Euroopan unionin toiminnalle.

Exemples d'usage pour « irrefutably » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishA free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
Vapaa lehdistö on kiistämättä yhteiskunnan demokraattisuuden mittari.
EnglishItaly is even more dependent in the energy field, as Enea and Istat data irrefutably confirm.
Italian energiariippuvuus on sitäkin suurempi, kuten ovat osoittaneet Enean ja Istatin tapaukseen liittyvät tapahtumat.
EnglishThis is irrefutably a missed opportunity.
Tässä on kieltämättä kysymys hukkaan heitetystä mahdollisuudesta.
EnglishTwo weeks ago the UN Panel on Climate Change set out clearly, calmly and irrefutably the facts on climate change.
Kaksi viikkoa sitten YK:n ilmastopaneelissa esitettiin selkeästi, tyynesti ja kiistattomasti ilmastonmuutosta koskevat tosiasiat.
EnglishBy rejecting the report by 400 votes to 37, Parliament has clearly and irrefutably demonstrated the limits of European parliamentarianism.
Hylkäämällä mietinnön äänin 400 vastaan 37 puolesta parlamentti näytti itse selvästi ja kiistatta eurooppalaisen parlamentarismin rajat.