« irregular » traduction en finnois

EN

« irregular » en finnois

volume_up
regular {substantif}

EN irregular
volume_up
{adjectif}

Set a party mood on your desktop with close-ups of colors filtering and reflecting through the prism of irregular ice cubes.
Luo juhlatunnelmaa työpöydällesi lähikuvilla väreistä, jotka suodattuvat ja heijastuvat epäsäännöllisen muotoisten jääkuutioiden prisman läpi.
irregular

Exemples d'usage pour « irregular » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe way this matter is being handled is one I regard as irregular and unlawful.
Katson, että tapa, jolla tätä asiaa on käsitelty, on säännön- ja lainvastainen.
EnglishIt is absolutely irregular and contrary to the Rule that has been cited...
Se on täysin sääntöjen vastaista, vastoin työjärjestystä, johon juuri vedotaan.
EnglishThese can be curbed by having irregular inspections carried out on a random basis’.
Nämä ehkäistään epäsäännöllisillä ja sattumanvaraisilla tarkastuksilla."
EnglishSecondly, unannounced checks should be carried out at irregular intervals.
Toiseksi tarkastukset on tehtävä ennakkovaroituksetta ja epäsäännöllisesti.
EnglishMeetings take place on an irregular basis and are dominated by an atmosphere of distrust.
Kokouksia pidetään epäsäännöllisesti ja niissä vallitsee epäluottamuksen ilmapiiri.
EnglishOther irregular immigrants who come to Malta are political refugees.
Muut laittomat maahanmuuttajat, jotka tulevat Maltalle, ovat poliittisia pakolaisia.
EnglishFor this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Pyydän siksi komissiota korjaamaan tämän sääntöjen vastaisen tilanteen.
EnglishAlmost daily, boatloads of irregular immigrants land on our shores.
Laivoittain laittomia maahanmuuttajia saapuu rannoillemme lähes päivittäin.
EnglishThe objective must be to address the root causes of irregular migration.
Tavoitteena on oltava laittoman maahanmuuton perussyiden käsittely.
EnglishElectric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Sähköajoneuvot auttavat uusiutuvia energialähteitä, joilla on heikko kohta: ne ovat epäsäännöllisiä.
EnglishFrom my point of view, it would be more appropriate if we used the term 'irregular immigration'.
Minun mielestäni olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää termiä "sääntöjen vastainen maahanmuutto".
EnglishLet us refer to them like that, as irregular immigrants.
Viitatkaamme heihin nimenomaan epäsäännönmukaisina maahanmuuttajina.
EnglishPopulation growth is irregular, but in many regions appears to be evaporating towards the year 2015.
Väestönkasvu jatkuu epäsäännöllisenä ja näyttää hiipuvan monilla alueilla vuoteen 2015 mennessä.
EnglishJoint removals of irregular migrants to Afghanistan and other third countries (debate)
Laittomien maahanmuuttajien yhteiset maasta poistamiset Afganistaniin ja muihin kolmansiin maihin (keskustelu)
EnglishMalta's contribution focused on the issue of irregular immigration.
Maltan osuudessa keskityttiin laittomaan maahanmuuttoon.
EnglishFrontex is not, and never will be, a panacea to all the problems caused by irregular migration.
Frontex ei ole nyt eikä tulevaisuudessa yleislääke kaikkiin laittoman maahanmuuton aiheuttamiin ongelmiin.
EnglishIt is therefore not an instrument designed to respond to the challenges related to irregular migration.
Siksi se ei ole väline, jolla olisi tarkoitus vastata laitonta maahanmuuttoa koskeviin haasteisiin.
EnglishSituated in the middle of the Mediterranean, they are receiving a disproportionate number of irregular immigrants.
Ne sijaitsevat keskellä Välimerta ja vastaanottavat siksi kohtuuttoman määrän laittomia siirtolaisia.
EnglishIt has brought to light a culture of complacency towards irregular practices at the very highest level.
Kertomuksessa on tuotu esiin, että korkeimmalla tasolla suhtaudutaan myönteisesti epäsäännönmukaisiin käytäntöihin.
EnglishIt seems from this information that there is nothing irregular in this case and its appeals process.
Näiden tietojen nojalla näyttää siltä, että tässä tapauksessa ja sen muutoksenhakumenettelyssä ei ole mitään poikkeavaa.