« irrelevant » traduction en finnois

EN

« irrelevant » en finnois

EN irrelevant
volume_up
{adjectif}

irrelevant (aussi: extraneous, random)
One example is the completely irrelevant way it extols the Charter of Fundamental Rights chiselled into the Treaty of Lisbon.
Yksi esimerkki tästä on mietinnön täysin asiaankuulumaton tapa ylistää perusoikeuskirjaa, joka muilutettiin Lissabonin sopimukseen.
The first explanation is completely irrelevant today. The authorities must not, in their capacity as authorities, withhold information from the people.
Ensimmäinen selitys on nykyään täysin asiaankuulumaton: Viranomaiset eivät saa viranomaisina toimiessaan kieltäytyä antamasta tietoa ihmisille.
The problem is that I asked about the Minutes and, although your contribution was not entirely irrelevant, it is the Minutes that plenary was supposed to be discussing.
Kysymykseni liittyi kuitenkin pöytäkirjaan, ja vaikkei puheenvuoronne ollutkaan täysin asiaankuulumaton, täysistunnon oli määrä keskustella pöytäkirjasta.

Exemples d'usage pour « irrelevant » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe review clause which you referred to is completely irrelevant in this case.
Tarkistuslauseke, johon viittasitte, on tässä tapauksessa täysin epäolennainen.
EnglishGiven such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.
Kun otetaan huomioon tämä laaja tuki, kansanäänestys olisi maassani merkityksetön.
EnglishIt follows that the European Constitution is also irrelevant, as well as dead!
Tästä seuraa, että myös Euroopan unionin perustuslaki on merkityksetön ja hyödytön!
EnglishWhether or not the European Union has been beneficial for Ireland is irrelevant.
On epäolennaista, onko Euroopan unioni ollut Irlannille hyödyksi vai ei.
EnglishWhat makes the UN irrelevant is saying that we will be going to war whatever happens.
YK:sta tekisi merkityksettömän sen toteaminen, että sota syttyy kaikesta huolimatta.
EnglishIts name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
Järjestelmän nimellä ei ole merkitystä, mutta sanokaamme sitä kaikin mokomin Echeloniksi.
EnglishThe directive is irrelevant to all existing nuclear power stations in the European Union.
Direktiivi on merkityksetön kaikille nykyisille ydinvoimaloille Euroopan unionissa.
EnglishSome of the subjects young people are studying are irrelevant to contemporary society.
Jotkut nuorten opiskelemista aiheista ovat merkityksettömiä nyky-yhteiskunnan kannalta.
EnglishUnless we have these three basic elements of life, everything else is irrelevant.
Näiden perusedellytysten rinnalla kaikki muu menettää merkityksensä!
EnglishIt is that Europe has proved to be irrelevant if it is not acting together.
Opin myös, että Eurooppa on merkityksetön, jos se ei toimi yhtenäisesti.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Sen sijaan siinä on paljon tekstiä, jossa on usein ristiriitaisuuksia tai epäoleellisuuksia.
EnglishThere are dozens more such irrelevant and interfering items of EU legislation on the stocks.
Varastossa on kymmeniä vastaavia epäolennaisia ja häiritseviä EU-säädöksiä.
EnglishMost of this resolution is irrelevant to the Mochovce circumstances.
Suurin osa tästä päätöslauselmasta on merkityksetöntä Mochovcen olosuhteisiin nähden.
EnglishThe Commission, though, appears to regard the support for it in both these places as irrelevant.
Komissio näyttää pitävän näiden toimielinten tukea epäolennaisena asian kannalta.
EnglishAnd, as we know, it only leads to totally irrelevant discussions.
Ja sehän veisi, kuten jo tiedämme, täysin epätarkoituksenmukaisiin keskusteluihin.
EnglishYet these 37 million people feel excluded and irrelevant to the European Union.
Kuitenkin nämä 37 miljoonaa tuntevat itsensä syrjäytyneiksi ja yhdentekeviksi Euroopan unionissa.
EnglishIf we do not do this, we risk being irrelevant in the process of closing Guantánamo.
Ellemme tee näin, saatamme menettää mahdollisuutemme vaikuttaa Guantánamon sulkemisprosessiin.
EnglishWe tried to disregard irrelevant, party-political considerations.
Olemme yrittäneet jättää huomiotta asiaankuulumattomat puoluepoliittiset näkemykset.
EnglishIf we do not have a strong economy, we will be irrelevant politically.
Jos meillä ei ole vahvaa taloutta, olemme poliittisesti yhdentekeviä.
EnglishI cannot inform you of the German position as it is totally irrelevant.
En voi siis kertoa teille Saksan kantaa; se on täysin toisarvoinen.