« irreparable » traduction en finnois

EN

« irreparable » en finnois

EN irreparable
volume_up
{adjectif}

irreparable

Exemples d'usage pour « irreparable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe most minor of accidents is depicted as an irreparable ecological disaster.
Vähäisinkin onnettomuus esitetään peruuttamattomana ekologisena katastrofina.
EnglishAny mistakes could result in irreparable damage to the whole of the earth's atmosphere.
Virheet voisivat aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa koko maapallon ilmakehälle.
EnglishThe use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Uraania sisältävien aseiden käytöllä on tuhoisia ja korjaamattomia seurauksia.
EnglishThis is an irreparable decision which is at times even based on a miscarriage of justice.
Tämä on korjaamaton päätös, joka toisinaan perustuu jopa väärään tuomioon.
EnglishWe are a few weeks late, but I do not think that is irreparable.
Olemme muutaman viikon myöhässä, mutta en usko, että sitä on mahdotonta korjata.
EnglishIf we had introduced them before, we would not have suffered such irreparable losses.
Jos olisimme ottaneet ne käyttöön aikaisemmin, emme olisi kärsineet korvaamattomia menetyksiä.
EnglishWithout energy there can be no development, just as wasting energy causes irreparable damage.
Ilman energiaa ei ole kehitystä, ja energian tuhlaus aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa.
EnglishNegligence and irresponsible action can have disastrous and irreparable consequences.
Leväperäisyydellä ja vastuuttomalla toiminnalla on kohtalokkaita ja korjaamattomia seurauksia.
EnglishThese are the root causes of the irreparable capitalist crisis.
Nämä ovat tämän vaikeasti korjattavan kapitalistisen kriisin perimmäiset syyt.
EnglishHailed as an environmental project, it has done near irreparable damage to fish stocks.
Vaikka sitä pidetään ympäristöhankkeena, se on aiheuttanut korjaamatonta vahinkoa kalakannoille.
EnglishIf they are not swiftly applied, the damage will be irreparable.
Jos seuraamuksia ei langeteta nopeasti, aiheutuu korjaamatonta vahinkoa.
EnglishThis will cause irreparable damage to the creation and development of a European identity.
Tämä aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa eurooppalaisen identiteetin luomiselle ja kehittämiselle.
EnglishPreventing the irreparable must be done as a matter of urgency.
On toimittava nopeasti, jotta voidaan ehkäistä se, ettei mitään korjaamatonta ehditä tehdä.
EnglishFemale genital mutilation causes irreparable damage to health and can even lead to death.
Naisten sukupuolielinten silpominen johtaa peruuttamattomiin terveydellisiin vaurioihin ja saattaa johtaa kuolemaan.
EnglishThere are other routes conceivable that could prevent irreparable damage being done to the area.
Ajateltavissa on muitakin reittivaihtoehtoja, jotka voisivat estää korvaamattomien vahinkojen aiheutumisen alueelle.
EnglishIf a common EU position had not been established, it would have caused irreparable damage to the Court.
Jos EU:n yhteistä kantaa ei olisi saatu aikaan, siitä olisi aiheutunut korvaamatonta vahinkoa tuomioistuimelle.
EnglishThe worst part, because it is irreparable, is the loss of human life, including innocent civilians and children.
Pahinta - ja niin peruuttamatonta - ovat menetetyt ihmishenget, joukossa viattomia siviilejä ja lapsia.
EnglishThe rule of law will sustain irreparable damage.
Oikeusvaltion periaate kärsii korvaamatonta vahinkoa.
EnglishOn the one hand, irreparable damage has already been done.
EnglishThese spills, in addition to causing irreparable ecological damage, have devastated local industries.
Nämä öljyvahingot ovat korjaamattoman ekologisen vahingon lisäksi aiheuttaneet paikallisten teollisuudenalojen tuhoutumisen.