« irreparably » traduction en finnois

EN

« irreparably » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irreparably » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irreparably » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis grave assault on women, which irreparably damages their bodies, minds and health, has gone largely unnoticed.
Heidän kokemaansa väkivaltaa sekä parantumattomia ruumiillisia, henkisiä ja terveydellisiä vaurioita ei juuri huomioida.
EnglishThis response by the Commission truly illustrates that there are no arguments and exposes it irreparably vis-à-vis the employees.
Komission vastaus kuvastaa todellakin, ettei perusteita ole, ja asettaa sen peruuttamattomasti työntekijöitä vastaan.
EnglishThe spiralling use of nuclear power violates fundamental rights and irreparably worsens the living conditions of future generations.
Lisääntyvä ydinenergian käyttö on vastoin perusoikeuksia ja huonontaa peruuttamattomasti tulevien sukupolvien elinoloja.
EnglishIn Finland, for example, the Consumers' Association collected signatures on a petition, stating that the proposal, if it had gone ahead, would have harmed consumer protection in Finland irreparably.
Muun muassa Suomessa kuluttajaliitto keräsi allekirjoituksia vetoomukseen. Tämän vetoomuksen mukaan esitys olisi toteutuessaan romuttanut suomalaisen kuluttajansuojan.

Autres mots

English
  • irreparably