« irreproachable » traduction en finnois

EN

« irreproachable » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irreproachable » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irreproachable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat principle only holds good if the decisions are scientifically irreproachable.
Tuota periaatetta sovelletaan, jos päätökset ovat tieteellisesti perusteltuja.
EnglishEurope has a duty to set an example and to be irreproachable in this matter.
Euroopan unionin velvollisuutena on näyttää esimerkkiä ja toimia tässä asiassa moitteettomasti.
EnglishThis is a quality report, although not entirely irreproachable and has gained a favourable vote from our group.
Se on laadukas mietintö, vaikka ei täysin moitteeton, ja ryhmämme äänesti sen puolesta.
EnglishI can only support him in that, even though I hold nothing against the Presidency, which is irreproachable in this matter.
Voin vain kannattaa hänen ehdotustaan, vaikkei minulla ole mitään puheenjohtajavaltiota vastaan, joka on nuhteeton tässä asiassa.
EnglishThe Union cannot give the impression that it preaches at everyone else but is not itself always irreproachable.
Unioni ei saa todellakaan antaa sellaista vaikutelmaa, että se nuhtelee koko maailmaa, vaikka se itsekään ei aina käyttäydy moitteettomasti.
EnglishIf our conclusions on the hypothesis of climate change are to be based on evidence, then that evidence must be irreproachable.
Jos johtopäätöksemme ilmastonmuutosta koskevasta olettamuksesta odotetaan perustuvan todisteille, sitten todisteiden on oltava kiistämättömiä.
EnglishI firmly believe that if the European Union wishes to have a high degree of credibility on this issue its own record must be irreproachable.
Olen vakuuttunut siitä, että jos Euroopan unioni haluaa tässä asiassa olla todella uskottava, sen toiminnan on oltava moitteetonta.
EnglishI would like to mention the fact that Chief Prosecutor Brammertz himself regards cooperation with the international tribunal in the Hague as irreproachable.
Haluan mainita, että pääsyyttäjä Serge Brammertz itse pitää yhteistyötä Haagin kansainvälisen tuomioistuimen kanssa moitteettomana.
EnglishThere is one word in that report that stands out, and that is the word 'irreproachable' used to describe cooperation between the Ombudsman and Parliament.
Tässä mietinnössä on yksi sana, joka nousee esiin: " moitteeton" , jota käytetään kuvaamaan oikeusasiamiehen ja parlamentin välistä yhteistyötä.
EnglishFirstly, irreproachable adherence to international auditing standards and the auditing practices and procedures introduced by the European Court of Auditors.
Ensimmäinen niistä on kansainvälisten tarkastusstandardien sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön ottamien käytäntöjen ja menettelyjen moitteeton noudattaminen.
EnglishHowever, I am against since the way in which this court has been outlined, as regards its foundation and its operation, does not exactly specify that its role will be irreproachable.
Toisaalta olen vastaan, koska tapa, jolla tuomioistuimen perustamista ja toimintaa luonnostellaan, ei riitä varmistamaan, että sen rooli on moitteeton.

Autres mots

English
  • irreproachable