« irreversibility » traduction en finnois

EN

« irreversibility » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irreversibility » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irreversibility » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe suggested accompanying measures will ensure the continuity and irreversibility of the reforms in the two countries.
Esitetyillä liitännäistoimilla varmistetaan uudistusten jatkuvuus ja pysyvyys näissä kahdessa maassa.
EnglishFor me, the most important is its irreversibility.
EnglishA further matter, which those who have risen before me have mentioned, is the problem of the irreversibility of the death sentence.
Toinen kysymys, jonka minua ennen puhuneet ovat ottaneet esille, on kuolemantuomion peruuttamattomuus.
EnglishThe euro will not only be a guarantee of the irreversibility of those efforts, but also a catalyst for incredible change.
Euro takaa ponnistelujen peruuttamattomuuden, mutta se vaikuttaa samanaikaisesti kiihdyttävästi suurenmoiseen muutokseen.
EnglishWe have no guarantee of irreversibility in this respect, so we have to be cautious and we have carefully noted the advice given by Members in this debate.
Meillä ei ole mitään takeita kehityksen pysyvyydestä, joten meidän on oltava varovaisia, ja olemme panneet merkille parlamentin jäsenten keskustelussa antamat neuvot.
EnglishThis, in turn, will bring about stability, and the irreversibility of the process of democratisation, and economic growth in this region, which carries a heavy historic legacy.
Tämä toisi puolestaan vakautta ja taloudellista kasvua alueelle, jolla on raskas historiallinen perintö, ja tekisi sen demokratiakehityksestä peruuttamattoman.

Autres mots

English
  • irreversibility