« irreversibly » traduction en finnois

EN

« irreversibly » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « irreversibly » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « irreversibly » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere are five measures we expect Belarus to take resolutely and irreversibly.
Odotamme Valko-Venäjän toteuttavan määrätietoisesti ja pysyvästi viisi toimenpidettä.
EnglishThey are being changed irreversibly and we do not know where we are going.
Ne ovat muuttumassa lopullisesti, emmekä tiedä, mihin tämä kehitys johtaa.
EnglishThis ideal enabled the European project to move forwards confidently, and without doubt irreversibly.
Samalla tavoin ei voida hyväksyä, että lehdistö ottaa demokratian panttivangiksi.
EnglishA single institutional framework joins us together irreversibly.
Yhteinen toimielinjärjestelmä liittää meidän peruuttamattomasti yhteen.
EnglishIt is going to irreversibly damage the people and the environment and it will not solve the drugs problem.
Siitä on peruuttamatonta vahinkoa ihmisille ja ympäristölle, eikä se ratkaise huumeongelmaa.
EnglishThis means that around 110 000 aircraft produce emissions that irreversibly pollute the air every day.
Tämä tarkoittaa, että noin 110 000 lentokonetta tuottaa päästöjä, jotka päivittäin saastuttavat ilmaa peruuttamattomasti.
EnglishNow, certain people who voted in favour in the Committee on Petitions want to spoil this report irreversibly.
Nyt eräät henkilöt, jotka äänestivät vetoomusvaliokunnassa esityksen puolesta, haluavat pilata mietinnön peruuttamattomasti.
EnglishEurope is the only way forward: without Europe, our countries and societies will be irreversibly relegated to a marginal role.
Eurooppalaisuus on ainoa mahdollinen tie eteenpäin: ilman unionia kotimaamme ja yhteiskuntamme jäävät peruuttamattomasti syrjään.
EnglishThe economic crisis has changed the world irreversibly and there is clearly an increasingly urgent need for a new financial structure in the EU.
Talouskriisi on muuttanut maailmaa peruuttamattomasti, ja tarvitaan selvästi EU:n uutta rahoitusalan rakennetta.
EnglishIt is not possible, on behalf of any tradition, to accept that women should be seriously and irreversibly mutilated for the rest of their lives.
Minkään perinteen nimissä ei voida hyväksyä, että naisia silvotaan pahoin tavalla, joka on peruuttamaton heidän loppuelämänsä ajan.
EnglishWithin the fold of the European Union, Latvians see the opportunity to irreversibly reinforce their sovereignty, and to maintain their identity, culture and language.
Latvialaiset näkevät Euroopan unionin helmoissa mahdollisuuden vahvistaa peruuttamattomasti suvereniteettiaan ja säilyttää identiteettinsä, kulttuurinsa ja kielensä.
EnglishGenetically modified fish in such cages can escape and irreversibly change all the life in the sea, for example, by wiping out any natural fish that are left.
Häkeissä elävät muuntogeeniset kalat voivat päästä luontoon ja muuttaa peruuttamattomasti kaiken merielämän esimerkiksi hävittämällä kaikki jäljellä olevat luonnonvaraiset kalat.
EnglishIt is in Annex VI to our Synthesis report and is the 'summary of waivers of recoveries', which actually means an amount of money which is completely and irreversibly lost.
Se löytyy yhteenvetoraporttimme liitteestä IV ja on nimeltään "perimisestä luopumista koskeva yhteenveto". Tämä tarkoittaa rahamäärää, joka on täysin ja peruuttamattomasti menetetty.
EnglishWe are familiar with some of the environmental risks connected with the globalisation of the economy, which may irreversibly compromise the living conditions of future generations.
Tunnemme jotkin niistä vaaroista, joita talouden maailmanlaajuistuminen aiheuttaa tässä suhteessa. Ne voivat vahingoittaa ehkä peruuttamattomasti tulevien sukupolvien elinoloja.

Autres mots

English
  • irreversibly