« irrevocable » traduction en finnois

EN

« irrevocable » en finnois

EN irrevocable
volume_up
{adjectif}

irrevocable (aussi: indelible, irreversible, unalterable)
Enlargement is irrevocable and absolutely necessary.
Laajentuminen on peruuttamaton ja täysin välttämätöntä.
The Russian leadership has repeatedly stated that its European choice is an irrevocable one.
Venäjän johto on toistuvasti todennut, että sen eurooppalainen valinta on peruuttamaton.
Kuolemantuomio on peruuttamaton.

Synonymes anglais de « irrevocable »

irrevocable

Exemples d'usage pour « irrevocable » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf the CAP budget is frozen, this means an irrevocable drop in direct payments.
Jos YMP:n talousarvio jäädytetään, tämä merkitsee suorien maksujen väistämätöntä laskua.
EnglishThe irrevocable exchange rates of the euro on 31 December 1998© European Community
Euron peruuttamattomat muuntokurssit 31.12.1998.© Euroopan yhteisö
EnglishNo democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Mikään demokraattinen hallitus ei voi sitoa seuraajaansa peruuttamattomaan.
EnglishThe French and Dutch people voted against this irrevocable union.
Ranskalaiset ja hollantilaiset äänestivät tätä peruuttamatonta unionia vastaan.
EnglishThis requirement is irrevocable for membership of the European Community.
Tämä vaatimus on lopullinen, jos haluaa osallistua Euroopan yhteisöön.
EnglishThe historical and moral reunification of Europe is irrevocable.
Euroopan historiallista ja moraalista uudelleenyhdistymistä ei voida peruuttaa.
EnglishThere is a democratic deficit in the EU because the ever-closer Union was designed as irrevocable.
EU:ssa on demokratiavaje, koska yhä tiiviimpi unioni suunniteltiin peruuttamattomaksi.
EnglishAny carelessness on our part may have irrevocable consequences.
Kaikenlaisella huolimattomuudella voi olla peruuttamattomia seurauksia.
EnglishDuisenberg presenting the irrevocable exchange rates on 31 December 1998 © European Community
Willem F. Duisenberg esittelee peruuttamattomat muuntokurssit 31.12.1998. © Euroopan yhteisö
EnglishOne thing EU designer Jean Monnet hated about democracy was that nothing is irrevocable.
Yksi asia, jota EU:n suunnittelija Jean Monnet vihasi demokratiassa, oli se, että mikään ei ole peruuttamatonta.
EnglishWhile it is true that the process has not yet been completed, it has been set on an irrevocable course.
On totta, että prosessia ei ole vielä saatettu loppuun, mutta se on saatettu peruuttamattomasti alkuun.
EnglishThis is assuming that there will not be an irrevocable decision on Mr Öçalan, especially an execution.
Se edellyttää sitä, että vältetään lopullisia päätöksiä, ja ennen kaikkea sitä, ettei Öcalania teloiteta.
EnglishIt is an irrevocable fact that the euro will be adopted on 1 January 1999 by eleven countries in the European Union.
On väistämätön tosiasia, että euro otetaan käyttöön 11: ssä Euroopan unionin maassa 1.1.1999.
EnglishThe French and the Dutch votes are irrevocable.
Ranskan ja Alankomaiden äänestystulokset ovat vääjäämättömiä.
EnglishEU Council celebrating the fixing of the irrevocable exchange rates on 31 December 1998© European Community
EU:n neuvostossa juhlitaan muuntokurssien kiinnittämistä peruuttamattomasti 31.12.1998.© Euroopan yhteisö
EnglishThis House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Tällä parlamentilla on kiistaton velvoite puolustaa vapautta, joka on ja jonka pitää olla eettinen ja esteettinen ohjenuoramme.
EnglishThe Commission and the European Monetary Institute set out conditions for determination of the irrevocable conversion rates for the euro.
Komissio ja Euroopan rahapoliittinen instituutti täsmentävät euron peruuttamattomien muuntokurssien määrittämisessä käytettävän menetelmän.
EnglishCurrent developments, particularly in information and communication technology, tending towards digital technology, have an irrevocable catalysing force.
Nykykehitys - erityisesti tieto- ja viestintätekniikoissa, joista kaikista on tulossa digitaalisia - on väistämätön katalysaattori.
EnglishTo cite the French President' s description of the project, it is an irrevocable process.
Sanoimme Göteborgissa, että laajentuminen toteutuisi vuonna 2004 ja Ranskan presidentti kutsui hanketta peruuttamattomaksi prosessiksi.
EnglishThis trend is generally irrevocable if it is not resisted early enough; we can tell you a thing or two about that in Germany's new Länder .
Tällaiset kehityssuunnat ovat pääsääntöisesti peruuttamattomia - olemme jo kokeneet sen Saksan uusissa osavaltioissa - jos niitä ei kohdata ajoissa.