« jam » traduction en finnois

EN

« jam » en finnois

volume_up
jam {substantif}

EN jam
volume_up
{substantif}

volume_up
tukos {substantif}
jam (aussi: jelly)
volume_up
hillo {substantif}
Before, thanks to the good old organic pig, we could have tapeworms and other parasites, and with granny’s delicious home-made jams we could die of botulism.
Aikaisemmin, vanhan hyvän luonnonmukaisen possun ansiosta, meissä oli lapamatoja ja muita loisia, ja isoäidin maukas kotitekoinen hillo saattoi tappaa botulismiin.
jam (aussi: congestion)
volume_up
ruuhka {substantif}
Those who steer clear of rush hours and traffic jams will pay less and those who drive clean and quiet goods vehicles will enjoy lower costs.
Ne, jotka välttävät ruuhka-aikoja ja liikenneruuhkia, maksavat vähemmän, ja ne, jotka ajavat puhtaita ja hiljaisia tavaraliikenteen ajoneuvoja, hyötyvät pienemmistä kustannuksista.
jam (aussi: crunch, famine, scarcity, shortage)
volume_up
pula {substantif}
jam
volume_up
donkkaus {substantif}
jam
volume_up
pinne {substantif}
jam
volume_up
jamit {pl} (musiikista)

Exemples d'usage pour « jam » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, we cannot keep falling for fake promises of jam tomorrow.
Emme voi kuitenkaan uskoa näitä katteettomia lupauksia kerta toisensa jälkeen.
EnglishTo me it is a deal that promises the EU jam tomorrow and gives the US the jam today.
Mielestäni sopimuksessa puhutaan Euroopan unionille huomisesta, mutta Yhdysvaltojen osalta se toimii jo tänään.
EnglishThis log-jam urgently needs to be cleared; we have to revive our European fiscal agenda.
Ne täytyy saada pikaisesti liikkeelle, ja meidän eurooppalainen verotusta koskeva asialistamme täytyy aktivoida.
EnglishMr Duisenberg should in fact be here by now but he is stuck in a traffic jam.
Täällä pitäisi olla nyt oikeastaan läsnä Euroopan keskuspankin pääjohtaja Duisenberg, mutta hän on juuttunut liikenneruuhkaan.
EnglishI do not whether you think that would be helpful but it might be a first step in breaking the log-jam.
En tiedä, olisiko siitä teidän mielestänne hyötyä, mutta se saattaisi olla ensimmäinen askel suman purkamiseksi.
EnglishHe tells me he was caught in a traffic jam.
Hän kertoi minulle, että hän juuttui liikenneruhkaan.
EnglishSome printers have a screen that will display a warning if a problem such as low ink or a paper jam occurs.
Joissakin tulostimissa on näyttö, jossa näkyy varoitus ongelman, kuten musteen vähyyden tai paperitukoksen, sattuessa.
EnglishThere is not enough bread and jam for all of them.
EnglishThe fact is that this House is always being promised jam tomorrow if only we would be patient.
Tosiasia on se, että meille parlamentin jäsenille luvataan aina yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista huomenna, jos vain jaksamme olla kärsivällisiä.
EnglishSweden has traditionally followed a different jam-making process from the European one, using more fruit and less sugar.
Ruotsalaisissa hilloissa on ollut perinteisesti erilainen koostumus kuin eurooppalaisissa hilloissa (enemmän marjoja, vähemmän sokeria).
EnglishWe need to get out of this jam, that is to say we have to avoid getting further into debt and imposing taxes wherever possible.
Meidän on siis estettävä se, että uuden velan ottaminen on niin yksinkertaista, mikä todellakin on ongelma, ja se, että voimme verottaa kaikkea mahdollista.
EnglishThe proposal that has now been approved means that jam with a much higher sugar content will dominate the Swedish market, which is regrettable.
Nyt hyväksytty ehdotus tarkoittaa, että huomattavasti enemmän sokeria sisältävät hillot valtaavat Ruotsin markkinat, mikä meistä on valitettavaa.
EnglishThe Commission proposal which inspired Mr Lannoye's report is concerned with five products, namely sugar, honey, fruit juices, milk and jam.
Komission ehdotus, joka on herra Lannoyen mietinnön pohjana, koskee viittä tuotetta eli sokeria, hunajaa, hedelmämehuja, maitoa sekä hedelmähilloa, .
EnglishLet us not pit those people against children in our own Member States going to school on bread and jam, which I deplore also.
Älkäämme asettuko vastaan niitä omien jäsenvaltioidemme lapsia, jotka käyvät koulua liian vähäisen ravinnon turvin ja joiden tilanne on mielestäni myös hyvin surullinen.
EnglishThis is important bearing in mind all we have been told - that the EU could not cope with enlargement without institutional upheaval or even log-jam.
Tämä on tärkeää, kun muistetaan, että meille on väitetty, ettei EU selviä laajentumisesta ilman institutionaalista mullistusta tai jopa ”ruuhkaa”.
EnglishIf we could use the proceeds from this levy to invest in transport by rail or water, we would address both the traffic jam problem and climate change.
Jos voisimme käyttää tämän maksun tuoton investointeihin rautatie- tai vesiliikenteeseen, se olisi vastaus sekä ruuhkautumiseen että ilmastonmuutokseen.
EnglishEleven years ago I and my eldest son, who was then very young, were stuck in the middle of a traffic jam in Jerusalem because there was a bomb somewhere.
11 vuotta sitten minä ja vanhin poikani, joka oli silloin hyvin nuori, jäimme jumiin keskelle liikenneruuhkaa Jerusalemissa, koska jossakin oli pommi.
EnglishSince I do not think it is necessary to have a uniform EU definition of jam and marmalade, I do not feel that I should vote for the Lannoye report.
Koska mielestäni yhtenäisiä EU-määritelmiä hillosta ja marmeladista ei tarvita, katson, että minun ei pidä äänestää Lannoyen mietinnön hyväksymisen puolesta.
EnglishWe regret that this directive, which aims to bring in common rules on ingredients, will involve serious disadvantages for the Swedish jam market.
Meistä on valitettavaa, että tästä direktiivistä, jonka tarkoituksena on luoda yhteiset säännöt elintarvikkeiden koostumukselle, koituu ilmeisiä haittoja juuri Ruotsin hillomarkkinoille.
EnglishHopefully the completion of a common position by the Council means that the health and safety at work log-jam is breaking up at last, now that it is the British term of office.
Toivottavasti yhteisen kannan saaminen nyt neuvostosta kertoo siitä, että työsuojelusuma on siellä vihdoinkin purkautumassa ja ehkä juuri brittien kaudella.