« keep » traduction en finnois

EN

« keep » en finnois

volume_up
keep {substantif}

EN keep
volume_up
{substantif}

keep (aussi: donjon, dungeon)
volume_up
keskustorni {substantif}
keep (aussi: crust)
volume_up
elanto {substantif}
keep (aussi: upkeek)
volume_up
ylläpitäminen {substantif}
Second, to keep in force our European model of society, we need to deliver more jobs.
Toiseksi Euroopan sosiaalisen mallin ylläpitäminen edellyttää työpaikkojen luomista.
Keeping my electronics charged when I’m on the road has always been a problem.
Elektroniikkalaitteiden virran ylläpitäminen on aina ollut ongelmallista tien päällä.
Maintaining growth is more important than keeping the currency high.
Kasvun ylläpitäminen on tärkeämpää kuin valuutan pitäminen vahvana.

Exemples d'usage pour « keep » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe EU institutions should keep to what has been agreed in these negotiations.
EU:n toimielinten on pidettävä kiinni näissä neuvotteluissa sovituista asioista.
EnglishThey had permission from the Commission to vaccinate and keep the animals alive.
Ne saivat komissiolta luvan rokottamiseen ja eläinten säilyttämiseen hengissä.
EnglishThere is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
Matkaa on vielä paljon, mutta parlamentti pysyy jatkossakin tapahtumien tasalla.
EnglishMy second request is this: please, if at all possible, keep to the time allowed.
Toinen pyyntöni teille: pitäkää kiinni puheajasta, mikäli suinkin mahdollista.
EnglishInstead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Sen sijaan meidän on vaadittava taloudeltamme sisäistä voimaa uudistaa itseään.
EnglishIf there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
On olemassa rikollisten rekisteri, on mahdollista laatia uhreistakin rekisteri.
EnglishI undertake here and now to keep Parliament abreast of all of these developments.
Sitoudun tässä ja nyt pitämään parlamentin ajan tasalla kaikista tapahtumista.
EnglishLet us keep this cube together, and we must be careful because it is fragile.
Pitäkäämme kuutio koossa. Sitä on käsiteltävä varoen, sillä se särkyy helposti.
EnglishThe Commission must keep us and the public informed of the results of such meetings.
Komission on tiedotettava meille ja yleisölle tällaisten tapaamisten tuloksista.
EnglishIf we keep stopping half way, we just give the extremists room to manoeuvre.
Jos jätämme asiat aina puolitiehen, ääriryhmät saavat vain lisää vaikutusvaltaa.
EnglishMicrosoft has made some changes to how you keep track of your trusted devices.
Microsoft on tehnyt joitakin muutoksia luotettujen laitteidesi hallitsemiseen.
EnglishI will, of course, keep you updated on the reply that Mr Ries is bound to send me.
Ilmoitan teille tietenkin vastauksesta, jonka kaupunginjohtaja varmasti antaa.
EnglishYou or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
Teidän tai yksikkönne pitäisi hakea katseellaan niitä, jotka haluavat puheenvuoron.
EnglishI would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.
Haluan vielä toistaa lupauksemme, että pidämme parlamentin täysin ajan tasalla.
EnglishNow to the point: we are not talking about asylum, as people keep on claiming.
Nyt asiaan. Me emme puhu turvapaikoista, vaikka niin yhä uudelleen väitetään.
EnglishThis manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Tällä toimenpiteellä pidettiin elossa mietintöä, joka tosiasiassa oli kuollut.
EnglishWe also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
Edellytämme myös, että pidätte parlamentille tämän osalta antamanne lupaukset.
EnglishWe keep talking about the regulatory authorities of the Member States concerned.
Puhumme jatkuvasti kyseessä olevien jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisista.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Jos pidämme tämän koko ajan mielessämme, voimme vastata heidän toiveisiinsa.
EnglishAs these medicines keep for five years, there certainly needs to be a plan drawn up.
Koska nämä lääkkeet säilyvät viisi vuotta, on tietenkin laadittava suunnitelma.