« little » traduction en finnois

EN

« little » en finnois

EN little
volume_up
{adjectif}

little (aussi: dull, faint, small, meager)
volume_up
pieni {adj.}
There is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
Näihin tavoitteisiin nähden määräraha on kuitenkin erittäin pieni.
I believed that Europe was the little Eurasian continent, a model of democracy.
Luulin, että Eurooppa oli pieni euraasialainen maanosa, demokratian malli.
It is indeed a marvellous Little Big Land, this Grand Duchy of Luxembourg!
Tämä Luxemburgin suurherttuakunta on todellakin upea pieni suuri valtio!
little
volume_up
pikku- {adj.}
We can leave it to the criminal law to deal with these nasty little parties.
Jättäkäämme ne inhoa herättävät pikku ryhmittymät rikosoikeuden huoleksi.
I am too old for these little games and, what is more, I no longer find them amusing.
Olen liian vanha näihin pikku leikkeihin, eivätkä ne enää edes huvita minua.
I was in the gulf, and I was swimming around and saw a little octopus on the bottom.
Uidessani näin pikku mustekalan pohjassa.

Synonymes anglais de « little »

little

Exemples d'usage pour « little » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
Vankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishWe shall have little idea of how the money will be spent or of what use it will be.
Emme oikein olisi selvillä, miten varat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
English- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
– Neuvosto ei pidä apuun ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kovinkaan tärkeinä.
EnglishThere was a lot to be done about this in Thessaloniki, but little was achieved.
Tältä osin Thessalonikissa oli paljon tehtävää, mutta saavutukset olivat vähäisiä.
EnglishBecause I have very little speaking time, I shall only discuss the main ones.
Koska käytettävissäni on vain niukasti puheaikaa, esitän niistä vain tärkeimmät.
EnglishThe aim seems to be to drink oneself unconscious in as little time as possible.
Tavoitteena on ilmeisesti juoda itsensä tajuttomaksi mahdollisimman nopeasti.
EnglishLittle by little, women who had been forced into prostitution spoke out publicly.
Vähitellen prostituutioon pakotetut naiset alkoivat puhua asiasta julkisesti.
EnglishBut I really must say that the Council has taken precious little notice of us.
Minun on kuitenkin sanottava, että neuvosto ei juurikaan ole kuunnellut meitä.
EnglishRegarding the resolution before us, I agree in general with the little it does say.
Olen yleisesti samaa mieltä päätöslauselmasta, vaikka siinä ei paljon sanotakaan.
EnglishI apologise for trivialising this issue a little, but I wanted to be very specific.
Pyydän anteeksi, jos puutun pikkuseikkoihin, mutta haluan olla hyvin täsmällinen.
EnglishTherefore, we should be a little cautious about the existing great diversity.
Sen vuoksi on oltava varovainen olemassa olevan suuren monimuotoisuuden kanssa.
EnglishWe have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
Meillä on liian paljon haasteita edessämme tuhlataksemme aikaamme pelleilyyn.
EnglishIn our experience, there is often too little space to make adequate use of this.
Kokemuksesta tiedämme, että sitä ei useinkaan ehditä hyödyntää riittävästi.
EnglishIn reality, European policy amounts to very little and even that is very weak.
Todellisuudessa eurooppalainen politiikka on hyvin vähäistä ja sekin hyvin heikkoa.
EnglishIt is clear that where there are landmines, there is little prospect for development.
On selvää, että siellä missä on maamiinoja, on myös huonot tulevaisuudennäkymät.
EnglishThat then is also why it makes little sense to table a legislative proposal.
Myöskään tämän vuoksi lainsäädäntöehdotuksen esittäminen ei olisi kovin järkevää.
EnglishThus, there would be little incentive for them to implement energy-saving measures.
Siten niiden kannustimet energiansäästötoimien toteuttamiseen ovat rajalliset.
EnglishWithout it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Ilman sitä ei ole juuri toivoa Afrikan vauraasta ja demokraattisesta tulevaisuudesta.
EnglishSo there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
Näin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.