EN local
volume_up
{substantif}

local
local
volume_up
paikallisosasto {substantif}
local
local
volume_up
paikallisjuna {substantif}
local
volume_up
lähikuppila {substantif}

Synonymes anglais de « local »

local

Exemples d'usage pour « local » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOne important question is the way in which data on local communities are gathered.
Eräs tärkeä kysymys on se, miten paikallisia yhteisöjä koskevat tiedot kerätään.
EnglishThis was clarified, and obviously no authorisation is required for local workers.
Asia selvitettiin, ja ilmeisesti paikallisilta työntekijöiltä ei vaadita lupia.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Kaksi poliittista puoletta eivät voineet asettaa ehdokkaita kunnallisvaaleissa.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Mikään ei erota maahanmuuttajia EU:n jäsenvaltioiden paikallisista työntekijöistä.
EnglishClick Start, type %LocalAppData%Microsoft in the Search box, and then press Enter.
Valitse Käynnistä, kirjoita hakukenttään %LocalAppData%Microsoft ja paina Enter.
EnglishThe conclusions must be drawn at the local, the European and the global level.
Paikallisella tasolla, EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti on tehtävä päätelmiä.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Näin ollen se vaikuttaa kielteisesti myös Euroopan pieniin paikallistuottajiin.
EnglishWhat would be best is to allow regional and local players to develop the ports.
Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.
EnglishYou need only go to your local police station or hospital to see the evidence.
Jokainen näkee todisteet tästä paikallisella poliisiasemallaan tai sairaalassa.
EnglishBecause prices are still influenced a lot by local conditions in each country.
Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat suuresti kunkin maan erityisolosuhteet.
EnglishLocal and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
Alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi mukana tässä menettelyssä.
EnglishCredit lines that are able to complement worthy local initiatives are needed.
Tarvitsemme lainoja, joilla voidaan täydentää arvokkaita paikallisia aloitteita.
EnglishThis is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland.
Se on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa 22 paikallisviranomaiseen Irlannissa.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Lisäksi paikalliselle rannikkokalastukselle aiheutuu epäsuotuisia vaikutuksia.
English. - 'Community media' often plays an important role in local communities.
kirjallinen. - (EN) Kansalaismedialla on usein tärkeä rooli paikallisyhteisöissä.
English   The object of the Commission's proposal is to regulate local border traffic.
   Komission ehdotuksen tavoitteena on säännellä paikallista rajaliikennettä.
English   Mr President, public transport is important to all our local communities.
   Arvoisa puhemies, julkinen liikenne on tärkeää kaikille paikallisyhteisöille.
EnglishIf the trader is in another EU country, contact your local European Consumer Centre.
Ellei tämä käy, sinun olisi pyydettävä, että tuotteen hinta palautetaan sinulle.
EnglishFirst of all, the European Union' s responsibility is towards the local population.
Ensinnäkin: Euroopan unioni on vastuussa ennen kaikkea paikalliselle väestölle.
EnglishIt is also necessary to use local employment initiatives to create more employment.
Myös paikallisten työllisyysaloitteiden avulla voidaan luoda uusia työpaikkoja.