« lucky » traduction en finnois

EN

« lucky » en finnois

EN lucky
volume_up
{adjectif}

I was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.
Minä olin tarpeeksi onnekas ja pystyin olemaan läsnä kolmesta lapsestani kahden synnytyksessä.
I have been very lucky that my disability has not been a serious handicap.
Olen ollut hyvin onnekas, ettei vammani ole ollut suuri haitta.
I was so lucky to watch the change of that South Africa into the new South Africa as I went year by year.
Olin onnekas päästessäni seuraamaan Etelä-Afrikan uudistumista vuosi kerrallaan.
lucky (aussi: euphoric, happy, charmed)
Solomon does not chair the European Parliament – lucky for Solomon.
Euroopan parlamenttia ei kuitenkaan johda Salomon – mistä hän olkoon onnellinen.
0:25 "Lucky for you he calls at all," said Jasmine.
0:25 "Ole onnellinen, että hän soittelee ylipäätään", sanoi Jasmine.
I cannot comment on the specific case of the lucky lottery winner, who, as it transpired, was not so lucky when it came to the invasion of privacy described.
   En voi kommentoida nimenomaista tapausta, jossa onnellinen arpajaisvoittaja oli voiton paljastuttua vähemmän onnekas, kun hänen yksityisyyttään loukattiin kuvatulla tavalla.
lucky (aussi: fortunate)

Synonymes anglais de « lucky »

lucky

Exemples d'usage pour « lucky » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe 75 million young people who live in the European Union are lucky in many ways.
Euroopan unionissa asuvat 75 miljoonaa nuorta ovat monessa suhteessa onnekkaita.
EnglishSo far, it would seem that the agricultural budget was born under a lucky star.
Näyttää siltä, että maatalousbudjetti on tähän saakka ollut onnellisten tähtien alla.
EnglishUnder this not terribly lucky star, the Netherlands still tried to set to work.
Näiden ei kovinkaan suosiollisten tähtien alla Alankomaat yritti silti ryhtyä toimeen.
EnglishThe crew and the people aboard the Erika were very lucky and escaped without injury.
Miehistö ja Erikalla olleet ihmiset olivat hyvin onnekkaita pelastuessaan vammoitta.
EnglishAll of us in this House – if we are lucky enough to live long enough – will grow old.
Me kaikki täällä parlamentissa vanhenemme, jos meillä on onni elää tarpeeksi kauan.
EnglishWhen this agreement was completed, however, my first thought was lucky Mexico.
Tämän sopimuksen tultua valmiiksi ajattelin kuitenkin ensin, että Meksikolla on onnea.
EnglishMaybe we'll be lucky and discover some magic thing, but I don't think so.
Olemme ehkä onnekkaita ja löydämme jonkun maagisen palasen, mutten usko siihen.
EnglishAre we only aware of just how lucky we all are to have been born in Europe?
Ymmärrämmekö edes, miten onnekkaita me kaikki olemme, kun olemme syntyneet Euroopassa?
EnglishWe are lucky to have two committed men, both of whom realise the importance of science.
Onneksi he ovat asialle omistautuneita ihmisiä, jotka ymmärtävät, miten tärkeää tiede on.
EnglishIt was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
Oli suoranainen ihme - tai sanotaanko onni - että ihmishenkiä ei menetetty.
EnglishEurope can count itself as lucky that the social dialogue has achieved so much.
Eurooppa voi olla tyytyväinen siihen, että sosiaalinen vuoropuhelu on tuottanut niin paljon tulosta.
EnglishGiven the situation, aren't we lucky to have Mr Diamandouros!
Emmekö olekin onnekkaita, kun meillä tässä tilanteessa on käytössämme Diamandouros!
EnglishOther children in the UK and some other Member States are not so lucky.
Muut lapset Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa jäsenvaltioissa eivät ole näin onnekkaita.
English   Mr President, 2006 must be the Commissioner’s lucky year!
   Arvoisa puhemies, vuosi 2006 on varmaankin komission jäsenen onnen vuosi!
English0:55 So these are a few images I was lucky to take and be there.
0:55 Tässä joitakin kuvia, jotka minulla oli onni ottaa itse paikalla.
EnglishEight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Kahdeksan on onnennumero kiinalaisessa kulttuurissa, ja se liittyy hyvään onneen ja vaurauteen.
EnglishWho knows, if I was lucky enough one day, I might even be able to explain it to finance ministers.
Kuka tietää, jos onni on myötä, voin päästä selittämään sen myös valtiovarainministereille.
EnglishLucky that you remembered to do this before the day had actually passed.
Onneksi muistitte tehdä sen ennen kuin päivä oli jo mennyt.
EnglishIf we are lucky, we will be able to do that by 2006 at the earliest.
Pystymme tekemään sen parhaassa tapauksessa vasta vuonna 2006.
EnglishWe must make it clear that the huge improvements are based on a very lucky choice of samples.
On tehtävä selväksi, että valtavat parannukset perustuvat erittäin onnekkaaseen otoksien valintaan.