« magnificent » traduction en finnois

EN

« magnificent » en finnois

EN magnificent
volume_up
{adjectif}

magnificent (aussi: gorgeous, capital)
Mr President, you are a magnificent representative of what this House stands for.
Arvoisa puhemies, meillä on teissä suurenmoinen parlamentin edustaja.
It is a magnificent achievement which we should continue to celebrate.
Se on suurenmoinen saavutus, jota meidän on ylistettävä jatkossakin.
The response to the tsunami was magnificent – I was caught up in the middle of it.
Tsunamiin annettu avustus oli suurenmoinen – osallistuin nimittäin asian hoitamiseen.
magnificent (aussi: funky, glorious, grand, posh)
volume_up
upea {adj.}
In conclusion, this is a magnificent piece of European history.
Lopuksi, tämä on upea osa Euroopan historiaa.
The scenery is magnificent, but we noticed that the canal is underused for goods transport.
Reitti oli upea, mutta totesimme, että kanavaa käytetään aivan liian vähän tavarakuljetuksiin.
a beautiful city, a splendid atmosphere, no Cohn-Bendit there, so just magnificent!
upeassa kaupungissa, hienossa ilmapiirissä, mutta Daniel Cohn-Bendit ei ollut siellä, joten se oli upeaa!
magnificent (aussi: awesome, devastating, formidable, glorious)
May I ask those who bang on about the EU being this magnificent machine to ask themselves that question?
Saanko pyytää niitä, jotka jauhavat siitä, kuinka EU on mahtava masiina, kysymään tätä itseltään?
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
Sinivalas on kääpiö verrattuna todelliseen suurimpaan olentoon mikä elää maapallolla -- se on tämä mahtava, upea mammuttipetäjä -- sequoiadendron giganteum.
magnificent (aussi: braw, cultured, delicate, dressy)
volume_up
hieno {adj.}
a beautiful city, a splendid atmosphere, no Cohn-Bendit there, so just magnificent!
upeassa kaupungissa, hienossa ilmapiirissä, mutta Daniel Cohn-Bendit ei ollut siellä, joten se oli upeaa!
It has been destroyed, and thus we have a magnificent opportunity to become part of the new reality now being introduced by Latin America and the Caribbean.
Se on tuhottu, ja meillä onkin hieno tilaisuus olla osa uutta todellisuutta, jonka Latinalainen Amerikka ja Karibian alue ovat nyt esitelleet.
(ES) I would like to tell you most sincerely, Prime Minister, that you have given a magnificent presentation of what form the Spanish Presidency will take.
(ES) Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, haluan todeta teille täysin vilpittömästi, että esittelitte Espanjan puheenjohtajakauden toimintaohjelman valtavan hienolla tavalla.

Synonymes anglais de « magnificent »

magnificent

Exemples d'usage pour « magnificent » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe proposal before us is an excellent one, and Mr Wiersma has done a magnificent job.
Käsiteltävänä oleva esitys on hyvä, ja jäsen Wiersma on tehnyt loistavaa työtä.
EnglishFurthermore, my vote reflects my support for the magnificent report by Mrs Angelilli.
Lisäksi valintani kertoo, että tuen esittelijä Angelillin loistavaa mietintöä.
EnglishMr President, sport has become a magnificent form of international entertainment.
Arvoisa puhemies, urheilusta on tullut loistavaa kansainvälistä viihdettä.
English(ES) Madam President, I would like to refer to three aspects of this magnificent report.
(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin mainita kolme tämän erinomaisen mietinnön näkökohtaa.
EnglishI would firstly like to thank Mr Mastorakis for his magnificent work.
Ensinnäkin haluan onnitella jäsen Mastorakisia hänen erinomaisesta työstään.
EnglishLastly, I want to express our general support for Mrs Lalumière's magnificent report.
Lopuksi haluan osoittaa tukevamme kokonaisuudessaan rouva Lalumière´in loistavaa mietintöä.
EnglishLook at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
Katsokaa tätä mainiota elikkoa ja tehkää kysymys -- kuka suunnitteli sen?
EnglishAn exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Erinomainen pöytä, upeat tuolit ja miellyttävä ilmapiiri, kuten aina.
English(Interjection by Daniel Cohn-Bendit: And magnificent Members of Parliament!)
(Daniel Cohn-Benditin välihuomautus: Ja upeat parlamentin jäsenet!)
EnglishThis is a magnificent moment in the history of Europe and it carries the name of your country.
Kyse on Euroopan historian suuresta hetkestä, ja se kantaa kotimaanne nimeä.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei jatkaa Kiinan ihmeellisiä ja ikivanhoja taideperinteitä.
EnglishMr President, I would firstly like to congratulate Mr Wuori on this magnificent report.
Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi onnitella jäsen Wuorta tästä suurenmoisesta mietinnöstä.
EnglishMadam President, I wish to begin by paying tribute to the rapporteur for a magnificent job.
Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää esittelijää loistavasta työstä.
EnglishThis directive is a magnificent example of teamwork by Parliament, the Commission and the Council.
Tämä direktiivi on parlamentin, komission ja neuvoston loistavan ryhmätyön tulosta.
EnglishI feel he has given a magnificent account of the difficulties involved.
Mielestäni hän on kertonut erinomaisesti asiaan liittyvät ongelmat.
EnglishMr Bowe has done a magnificent job and brought a very complicated procedure to a close.
David Bowe on tehnyt erinomaista työtä ja saattanut päätökseen hyvin vaikean aihekokonaisuuden.
EnglishPlease ensure that Mrs Berger has this opportunity for her magnificent work.
Pyydän teitä toimimaan siten, että kollega Berger saa tämän mahdollisuuden erinomaiselle työlleen.
EnglishMeasures such as these are, in my view, a magnificent example to others.
Tämänkaltaiset toimet ovat nähdäkseni loistava esimerkki muille.
EnglishI believe what the workers in this dangerous zone are still doing today is magnificent.
Se, mitä työntekijät tekevät yhä nykyään tällä vaarallisella alueella, on mielestäni suurenmoista.
EnglishIt is an immense, magnificent effort, but it is a national effort.
Kyse on valtavasta ponnistuksesta, hienosta ponnistuksesta, mutta kansallisesta sellaisesta.