« muddle » traduction en finnois

EN

« muddle » en finnois

volume_up
muddle {substantif}

EN muddle
volume_up
{substantif}

muddle (aussi: jumble, snarl, shambles, ball-up)
volume_up
sekasotku {substantif}
There is obviously a real muddle between these two gentlemen.
Silloin näiden kahden herran välille ilmeisesti syntyy sekasotku.
It creates a confusion of executive and legislative roles, a muddle that is really the opposite of transparency and accountability.
Näin luodaan sekaannusta toimeenpanevien ja lainsäädännöllisten tehtävien välille, mistä syntyy sekasotku, joka on todella vastoin avoimuutta ja vastuullisuutta.
He has done very good forensic reports on these proposals and they highlight what an awful muddle the European Union is in regarding monitoring and evaluation.
Hän on laatinut erittäin hyviä oikeudellisia raportteja näistä ehdotuksista, ja niissä korostuu, miten valtava sekasotku Euroopan unionissa vallitsee valvonta- ja arviointiasioissa.
muddle (aussi: clutter, mess, tangle, truck)
volume_up
sotku {substantif}
You must come out from this muddle and look for real solutions, not just useless proposals.
Teidän on selvitettävä tämä sotku ja etsittävä todellisia ratkaisuja eikä esitettävä vain hyödyttömiä ehdotuksia.

Exemples d'usage pour « muddle » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBut to believe that this muddle can be autonomous is another matter altogether.
Kokonaan toinen asia onkin sitten se, voidaanko tämä sekasotkun olettaa olevan riippumatonta.
EnglishOtherwise, we are going to get in a complete muddle and off track as far as time is concerned.
Muuten ajaudumme täällä täydelliseen kaaokseen ja jäämme aikataulusta jälkeen.
EnglishThe plan we have from the Commission for this is a bit of a muddle, not a clear system.
Se, mitä komissio on tässä kohdassa ehdottanut, aiheuttaa enemminkin sekavuutta kuin selvyyttä.
EnglishMy files have got in rather a muddle.
Pyydän anteeksi, asiakirjat ovat menneet minulla jotenkin sekaisin.
EnglishI should like to close by saying that I too am in favour of finding a solution to this muddle.
Haluaisin sanoa vielä lopuksi kannattavani myös sitä, että tässä sekavassa kysymyksessä löydetään ratkaisu.
EnglishCombating fraud, muddle and incompetence in the EU' s systems is incredibly important.
EU:n järjestelmiin kohdistuvien petosten, epäjärjestyksen ja väärinkäytösten vastainen taistelu on erittäin tärkeää.
EnglishWe have not fallen out about the details or generally got into a muddle, as the Council often does.
Me emme ole riidelleet pikkuseikoista emmekä ylipäätään seonneet sanoissamme, kuten neuvosto usein tekee.
EnglishInstead, they have decided to muddle through this six-month Presidency as best they can.
Sen sijaan he ovat päättäneet pyrkiä vain selviytymään kunnialla tästä kuusi kuukautta kestävästä puheenjohtajakaudesta.
EnglishMy worry on both scores is that very often you do not achieve your objective, you simply muddle your objectives.
Molemmissa tapauksissa huolenani on, että tavoitteet jäävät usein saavuttamatta, ne vain sotkeutuvat.
EnglishBut this is where the critics got themselves into a terrible muddle, and sometimes, all logic went out of the window.
Kriitikoilla menivät kuitenkin tässä yhteydessä asiat sekaisin, ja joskus logiikka petti täysin.
EnglishIt is simply not enough to muddle through with pragmatic solutions and wait for the next crisis to happen.
Ei ole sillä hyvä, että tehdään joitakin tilapäisiä toimintaratkaisuja ja odotellaan seuraavan kriisin puhkeamista.
EnglishIt is because some Member States have tried to muddle through instead of reforming their ways.
Tämä johtuu siitä, että eräät jäsenvaltiot ovat järjestelmiensä uudistamisen sijasta pikemminkin vain olleet uudistavinaan niitä.
EnglishIn the midst of the ratification of a new text that includes all these provisions, this makes for a real muddle.
Meidän on syytä varautua sekasortoon pyrkiessämme ratifioimaan kaikki kyseiset määräykset sisältävän uuden tekstin.
EnglishIt was an exceptional muddle of a kind of European megalomania and a disregard for the interests of some Member States.
Tämä oli poikkeuksellisen sekavaa eurooppalaista megalomaniaa, jolla sivuutettiin joidenkin jäsenvaltioiden edut.
EnglishThese people muddle up their senses.
EnglishThat has significant implications for the whole question of immunities and it explains why we are in the present muddle.
Tällä seikalla on merkittäviä vaikutuksia koko kysymykseen koskemattomuudesta, ja se selittää, miksi tilanteemme on nyt niin sekava.
EnglishI think there is some muddle.
EnglishSecondly, we have got into a bit of a muddle with the timetable here and my group's bureau has been meeting since 5.30 p.m.
Toiseksi, meillä on ollut täällä hieman sekaannusta aikataulujen kanssa ja ryhmäni työvaliokunta on pitänyt kokousta kello 17.30 lähtien.
EnglishI regret the muddle over maternity protection, and the confusion between maternity leave for women and parental...
Pahoittelen sekamelskaa, joka vallitsee äitiyden suojeluun liittyvissä asioissa, sekä sekaannuksia, jotka koskevat naisten äitiyslomia, vanhempainlomia...
EnglishMoreover, this amendment is something of a muddle, so that those of us who like good, solid, legal texts cannot agree to it.
Lisäksi tarkistus on niin hajanainen, että henkilöt, jotka pitävät kestävistä oikeudellisista teksteistä, eivät voi olla samaa mieltä tarkistuksen kanssa.