« OK » traduction en finnois

EN

« OK » en finnois

volume_up
OK {substantif}
FI
FI
FI

« OK » en anglais

volume_up
OK {substantif}
EN
volume_up
ok {interj.}
EN
EN

OK {substantif}

volume_up
1. familier
OK
volume_up
OK {substantif} [fam.]
Click an icon from the default list, click OK, and then click OK again.
Valitse kuvake oletusluettelosta, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Select the fonts you want to use, tap or click OK, and then tap or click OK again.
Valitse haluamasi fontit, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Click Turn off system protection, click OK, and then click OK again.
Valitse Poista järjestelmän suojaus käytöstä, valitse OK ja valitse sitten uudelleen OK.
OK
volume_up
okei {substantif} [fam.]
OK, OK, back to the corner, back to the corner, back to the corner. OK, never mind.
Okei, okei. Takaisin kulmaan, takaisin kulmaan. Okei, olkoon.
(Laughter) I wanted to say, "OK, don't start with this story."
(Naurua) Tahdoin sanoa, "Okei, älkää aloittako tällä tarinalla."
1:11 And you say then, "OK, then how do you know your home address?"
1:11 Sanotte: "Okei, miten tiedätte kotiosoitteenne?"
FI

OK {substantif}

volume_up
1. général
OK
volume_up
okay {substantif}
Ilmeisesti kilpa-autot ovat OK - luulen, että ne ovat luultavasti seksikkäitä.
Obviously racing cars are okay - I think they are probably sexy.
Koska opetus, jota yritän opettaa itselleni tällä viikolla on, että irtipäästäminen on OK.
Because the lesson I'm trying to learn myself this week is that it's okay to let go.
Diojen käyttö on ok, joskin kannattaa harkita lavasteita.
Slides are okay, though you might consider going for props.
2. familier
OK (aussi: okei)
volume_up
OK {substantif} [fam.]
Valitse kuvake oletusluettelosta, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Click an icon from the default list, click OK, and then click OK again.
Valitse haluamasi fontit, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.
Select the fonts you want to use, tap or click OK, and then tap or click OK again.
Valitse Poista järjestelmän suojaus käytöstä, valitse OK ja valitse sitten uudelleen OK.
Click Turn off system protection, click OK, and then click OK again.

Synonymes anglais de « OK »

OK

Exemples d'usage pour « OK » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIn questions of nuclear safety, the best is preferable to the merely OK.
Ydinturvallisuuskysymyksissä pätee sanonta, jonka mukaan paras on hyvän vihollinen.
English3:22 OK, there is my childhood church, that's specific. There's some more, Fort Collins.
3:22 Tässä on lapsuuteni kirkko. Se on erityinen. Tässä lisää, Fort Collins.
EnglishOK, but even that would require a meeting of the committee responsible.
Selvä, mutta sekin edellyttäisi asiasta vastaavan valiokunnan kokoontumista.
EnglishIf, however, I am right, whatever you do, don't keep it to yourself, OK?
Jos, kaikesta huolimatta, olen oikeassa, älkää pantatko tietoa itsellänne.
EnglishUnder Which ratings are ok for‌ person's name‌ to play?, click a ratings level.
Valitse kohdassa Mitkä luokitukset sopivat käyttäjälle‌ henkilön nimi? haluamasi luokitustaso.
EnglishOK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.
Opettajani sai minut opiskelemaan, koska olin sekoboltsi, joka ei halunnut opiskella.
EnglishNow, because I know -- (Applause) -- OK, I assume that answers my question.
Koska tiedän -- (Aplodeja) Tämä vastaakin oletettavasti kysymykseeni.
English10:07 OK, now the next question is, what can you learn about phantom limbs by doing experiments?
10:07 Seuraavaksi kysymme: "Mitä aaveraajoista voidaan oppia kokeiden avulla?"
EnglishOK? And then I said, "Close your eyes." He closes his eyes.
Kipukin lievittyy." Sitten sanoin: "Sulje silmäsi." Hän sulkee silmänsä.
English2:35 OK, so if you try the same exercise with kids, they have no embarrassment at all.
2:35 Jos sama tehtävä annetaan lapsille, he eivät nolostu lainkaan.
EnglishOK, so you do not use that right, and that is a problem for the moment on this issue.
Hyvä on, te ette siis käytä tuota oikeutta, ja se onkin tässä asiassa tällä hetkellä ongelmana.
EnglishAnd this gets wired into the circuitry of the brain, and we call this learned paralysis, OK?
Tämä iskostuu aivojen verkostoon, sitä kutsutaan opituksi halvaukseksi.
EnglishAs long as the profit and competitiveness of the European Union are assured, then that is OK.
Mikä ettei, kunhan Euroopan unionin tulot ja kilpailukyky varmistetaan.
EnglishIt is not enough to say OK we now have a fine system, but nobody invests.
Ei riitä, että sanotaan, selvä, nyt meillä on hieno järjestelmä, mutta silti kukaan ei investoi.
English13:44 Make sure everybody knows that I got the answer right, because this is my big finish, OK.
13:44 Pitäkää huolta että kaikki tietävät koska tämä on suuri finaalini.
EnglishThis is not the gunfight at the OK Corral: This is not about being the first to draw.
Tässä ei nyt ole kyse mistään tulitaistelusta. Kyse ei ole siitä, kuka ampuu ensimmäisen laukauksen.
EnglishOK, so we want free elections, but what about Iraq’s female majority?
Haluamme siis vapaat vaalit, mutta entä Irakin naisenemmistö?
EnglishOK, you have chosen your path and followed it consistently.
Hyvä on, olette tienne valinneet ja kuljette sitä nyt johdonmukaisesti.
EnglishOK, it was not their fault, but apparently the fault of others.
Se ei tietenkään ollut heidän vikansa vaan selvästi muiden vika.
EnglishSo I can determine, when you're looking at something, whether you're excited or whether you're aroused, or not, OK?
Näin voin päätellä, milloin potilas katselee jotain jännittävää tai kiihottavaa.